a.s.r. bank

a.s.r. bank

ASR Bank N.V. (hierna a.s.r. bank) is sinds 29 december 2009 onderdeel van ASR Nederland N.V. (hierna a.s.r.) en biedt spaar- en beleggingsproducten aan, die complementair zijn aan a.s.r.’s individueel levens- en overige verzekeringsproducten voor particuliere klanten in Nederland.

a.s.r. bank biedt klanten banksparen, (online) sparen en beleggingsproducten aan. a.s.r. bank belegt de aan haar toevertrouwde spaargelden voornamelijk in particuliere woninghypotheken. a.s.r. bank heeft de administratie en het dagelijkse management van particuliere woninghypotheken uitbesteed aan ASR Hypotheken B.V., een 100% dochtermaatschappij van ASR Nederland N.V.
a.s.r. bank is een 100% dochtermaatschappij van ASR Nederland N.V. en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM).
Achmea en a.s.r. hebben op 21 maart bekend gemaakt dat zij zijn overeengekomen dat Achmea Bank een deel van de bancaire activiteiten van a.s.r. bank overneemt. Deze activiteiten bestaan uit een spaarportefeuille met circa 125.000 klanten met een volume van 1,7 miljard euro en een hypotheekportefeuille die daar tegenover staat met een volume van 1,5 miljard euro.
De overname vindt plaats onder voorbehoud van goedkeuring van de relevante toezichthouders, besluitvorming door de Autoriteit Consument & Markt na melding van de overname en afronding van het adviestraject met de betrokken ondernemingsraden. Achmea en a.s.r. verwachten de transactie in de tweede helft van 2019 af te ronden. Nadere financiële details over de overname worden niet bekendgemaakt.

Lees het persbericht

Wat we doen

De bank biedt een overzichtelijk assortiment van producten en diensten aan.

Sparen & Beleggen

De afdeling sparen & beleggen verzorgt de aanvragen van de Internet Spaarrekening van a.s.r. bank en onderhoudt haar bestaande portefeuille van spaar- en beleggingsproducten.

Missie en Visie

Het doel van a.s.r. bank is om klanten grip te geven op hun financiële toekomst door zaken eenvoudig en begrijpelijk te maken.
a.s.r. bank streeft een gematigd risicoprofiel na vanwege haar primaire focus op spaar- en beleggingsproducten voor particulieren. Dit wordt bereikt door uitsluitend te beleggen in hoogwaardige particuliere woninghypotheken en liquide vastrentende waarden. Aansluitend bij haar risicoprofiel is a.s.r. bank goed gekapitaliseerd, zowel op basis van de omvang en samenstelling van haar eigen vermogen.

Bestuur en Organisatie

  • Directie toon

  • Raad van Commissarissen toon

  • Beleid toon

Publicaties