{ "menu": { "text": "Menu" } }
Nieuws en Pers Pers 20220525Aandeelhouders asr keuren alle voorgestelde besluiten goed tijdens AvA
Pers Utrecht 25 mei 2022 14:00 EU/Amsterdam

Aandeelhouders a.s.r. keuren alle voorgestelde besluiten goed tijdens AvA

De aandeelhouders van ASR Nederland N.V. (a.s.r.) hebben vandaag tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) alle voorgestelde besluiten goedgekeurd, waaronder de vaststelling van de jaarrekening en de uitkering van een dividend van € 2,42 per aandeel over het boekjaar 2021.

asr-gebouw-sfeer4

Verder zijn de volgende besluiten genomen:

Het verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen voor hun taakuitoefening over het boekjaar 2021;
De verlenging van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot uitgifte van aandelen en/of het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen en tot beperking of uitsluiting van het wettelijk voorkeursrecht;
Machtiging van de Raad van Bestuur tot verkrijging van eigen aandelen door de vennootschap tot een maximum van 10% van het op 25 mei 2022 geplaatste kapitaal;
Intrekking van door a.s.r. gehouden aandelen;
Herbenoeming van Sonja Barendregt als lid van de Raad van Commissarissen.

Ook heeft de AvA een positief stemadvies gegeven ten aanzien van het Remuneratierapport 2021. 

Ter vergadering vertegenwoordigde aandeelhouders
Op de AvA was in totaal 74,64% van het totale geplaatste, stemgerechtigde aandelenkapitaal vertegenwoordigd via volmacht of steminstructies. De uitslag van de stemmingen wordt later vandaag per agendapunt bekendgemaakt op onze website asrnederland.nl/investor-relations/aandeelhouders/algemene-vergadering

 

AVA Corporate Communicatie
Gerelateerde berichten
Alle berichten

Contact