Nieuws en Pers Pers Aandeelhouders a.s.r. keuren alle voorgestelde besluiten goed
Pers Utrecht 20 mei 2020 13:30 EU/Amsterdam

Aandeelhouders a.s.r. keuren alle voorgestelde besluiten goed

De aandeelhouders van ASR Nederland N.V. (a.s.r.) hebben op de vandaag gehouden Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) alle voorgestelde besluiten goedgekeurd.

asr-gebouw-sfeer4

De AVA heeft de volgende besluiten genomen:

  • De vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2019;
  • De herbenoeming van Herman Hintzen tot lid van de Raad van Commissarissen;
  • Het verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen voor hun taakuitoefening in het boekjaar 2019;
  • De verlenging van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot de uitgifte van aandelen en/of het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen en tot beperking of uitsluiting van het wettelijk voorkeursrecht.
  • Machtiging van de Raad van Bestuur tot verkrijging van eigen aandelen door de vennootschap tot een maximum van 10% van het op 20 mei 2020 geplaatste kapitaal.

Ook heeft de AVA een positief stemadvies gegeven ten aanzien van het Remuneratierapport 2019 en heeft de Raad van Commissarissen na de AVA besloten om Jos Baeten voor een nieuwe periode van vier jaar te benoemen als lid en tevens voorzitter van de Raad van Bestuur van a.s.r.

a.s.r. heeft eerder het besluit bekendgemaakt de dividendbetaling 2019 uit te stellen en het lopende aandeleninkoopprogramma voorlopig stop te zetten. Hiermee heeft a.s.r. gevolg gegeven aan de oproep die De Nederlandsche Bank en de Europese toezichthouder EIOPA op 2 april 2020 deden. 

Ter vergadering vertegenwoordigde aandeelhouders
Op de AVA was in totaal 68,77% van het totale geplaatste, stemgerechtigde aandelenkapitaal vertegenwoordigd via volmacht of steminstructies. De uitslag van de stemmingen wordt uiterlijk op 22 mei 2020 per agendapunt bekendgemaakt op onze website.

AVA

Gerelateerde berichten


Contact