Nieuws en Pers Pers Aandeelhouders asr keuren alle voorgestelde besluiten goed tijdens AvA
Pers Utrecht 19 mei 2021 13:55 EU/Amsterdam

Aandeelhouders a.s.r. keuren alle voorgestelde besluiten goed tijdens AvA

De aandeelhouders van ASR Nederland N.V. (a.s.r.) hebben vandaag tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) alle voorgestelde besluiten goedgekeurd, waaronder de vaststelling van de jaarrekening en een dividend van € 2,04 per aandeel over het boekjaar 2020.

asr-gebouw-sfeer1

Verder zijn de volgende besluiten genomen:

  Het verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen voor hun taakuitoefening in het boekjaar 2020;
  De verlenging van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot de uitgifte van aandelen en/of het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen en tot beperking of uitsluiting van het wettelijk voorkeursrecht;
  Machtiging van de Raad van Bestuur tot verkrijging van eigen aandelen door de vennootschap tot een maximum van 10% van het op 19 mei 2021 geplaatste kapitaal;
  Intrekking van door a.s.r. gehouden aandelen en de statutenwijziging ten behoeve hiervan.

Ook heeft de AvA een positief stemadvies gegeven ten aanzien van het Remuneratierapport 2020. 

Dit was de laatste AvA van Kick van der Pol als lid en tevens voorzitter van de Raad van Commissarissen. Aan het einde van de AvA heeft Joop Wijn hem opgevolgd.

Ter vergadering vertegenwoordigde aandeelhouders
Op de AvA was in totaal 72,15% van het totale geplaatste, stemgerechtigde aandelenkapitaal vertegenwoordigd via volmacht of steminstructies. De uitslag van de stemmingen wordt uiterlijk op 20 mei 2021 per agendapunt bekendgemaakt op onze website asrnederland.nl/investor-relations/aandeelhouders/algemene-vergadering

Corporate Communicatie Investor Relations Raad van Bestuur Raad van Commissarissen
Gerelateerde berichten
Alle berichten

Contact