Nieuws en Pers Pers Achmea neemt deel bancaire activiteiten over van a.s.r. bank
Pers Utrecht 21 maart 2019 07:30 EU/Amsterdam

Achmea neemt deel bancaire activiteiten over van a.s.r. bank

Achmea en a.s.r. zijn overeengekomen dat Achmea Bank een deel van de bancaire activiteiten van a.s.r. bank overneemt. Deze activiteiten bestaan uit een spaarportefeuille met circa 125.000 klanten met een volume van 1,7 miljard euro en een hypotheekportefeuille die daar tegenover staat met een volume van 1,5 miljard euro.

De overname van de portefeuilles past bij de strategie van Achmea die onder meer gericht is op groei met pensioenen en pensioendienstverlening en daarmee geïntegreerde bancaire producten en vermogensbeheer. Voor a.s.r. sluit de transactie aan bij de eerder gepresenteerde update van de strategie, waarbij a.s.r. bank niet meer als kernactiviteit wordt aangemerkt.
 
Willem van Duin, voorzitter Raad van Bestuur van Achmea: “Als coöperatieve verzekeraar zetten wij ons in voor een gezonde, veilige en toekomstbestendige samenleving. Een goede oudedagsvoorziening maakt daar een belangrijk onderdeel van uit. De pensioenwereld is volop in verandering en de vraag naar een toekomstvast en duurzaam pensioen neemt alleen maar toe. Achmea werkt aan integrale oplossingen, samen met klanten, waaronder pensioenfondsen, werkgevers en particulieren. Deze overname draagt bij door vergroting van schaal van onze bancaire dienstverlening. We investeren daarbij onverminderd in een verdere verbetering van onze dienstverlening aan onze klanten.”
 
Jos Baeten, CEO a.s.r.: “We hebben in een eerder stadium vastgesteld dat we onze bank niet langer als een kernactiviteit voor a.s.r. zien. Deze transactie is een cruciale stap in het afbouwen van onze bankactiviteiten. We zijn verheugd dat we met Achmea een geschikte partij hebben gevonden voor de voortzetting van het grootste deel van onze bancaire activiteiten. De producten en de service van Achmea sluiten goed aan bij de activiteiten van a.s.r. bank. Daarmee zijn de belangen van de klanten het best gediend.”
De overname draagt bij aan een verdere versteviging van Centraal Beheer als brede (financiële) dienstverlener. Na afronding van de overname worden de klanten met een spaarproduct van a.s.r. voortaan bediend door Centraal Beheer.
 
Voor de bediening van klanten met een a.s.r. hypotheek heeft de overname geen gevolgen; a.s.r. blijft voor hen het aanspreekpunt en de overeenkomst en de voorwaarden blijven hetzelfde. a.s.r. blijft actief op de hypothekenmarkt. a.s.r. heeft in totaal voor ongeveer 8,2 miljard euro aan hypotheken op de balans staan, waarvan 1,5 miljard euro op de balans van a.s.r. bank, die naar de balans van Achmea Bank wordt overgedragen.
 
De impact van de transactie is voor a.s.r. niet materieel. De bijdrage van a.s.r. bank aan het operationeel resultaat bedroeg 1 miljoen euro in 2017. Het beëindigen van alle bancaire activiteiten zal uiteindelijk naar verwachting een beperkte positieve impact op de solvabiliteit van a.s.r. hebben. a.s.r. verwacht alle activiteiten van a.s.r. bank af te ronden in de eerste helft van 2020.
 
De overname vindt plaats onder voorbehoud van goedkeuring van de relevante toezichthouders, besluitvorming door de Autoriteit Consument & Markt na melding van de overname en afronding van het adviestraject met de betrokken ondernemingsraden. Achmea en a.s.r. verwachten de transactie in de tweede helft van 2019 af te ronden. Nadere financiële details over de overname worden niet bekendgemaakt.
Over Achmea
Achmea is het moederbedrijf van sterke verzekeringsmerken als Centraal Beheer, Interpolis en Zilveren Kruis. Samen vormen zij de grootste verzekeringsgroep van Nederland. Achmea heeft een coöperatieve achtergrond, waarbij de belangen van klanten, partners, medewerkers en aandeelhouders in balans zijn. Behalve in de thuismarkt Nederland, is Achmea ook internationaal actief in vijf andere landen. Meer informatie is te vinden op www.achmea.nl
 
Over a.s.r.
ASR Nederland N.V. (a.s.r.) behoort tot de top 3 verzekeraars van Nederland. a.s.r. biedt producten en diensten aan op het gebied van verzekeringen, pensioenen en hypotheken voor consumenten en MKB. Daarnaast is a.s.r. actief als vermogensbeheerder voor derden. a.s.r. is genoteerd aan Euronext Amsterdam en opgenomen in de AEX Index. Kijk voor meer informatie op www.asrnederland.nl

Gerelateerde berichten


Contact