Nieuws en Pers Pers a.s.r. hervat inkoop eigen aandelen
Pers Utrecht 09 september 2020 17:45 EU/Amsterdam

a.s.r. hervat inkoop eigen aandelen

ASR Nederland N.V. (a.s.r.) hervat de inkoop van gewone aandelen voor het bedrag van € 24,3 miljoen. Dit is het resterende bedrag aan in te kopen aandelen a.s.r., en maakt onderdeel uit van het aandeleninkoopprogramma dat op 19 februari 2020 werd aangekondigd en gestart.

banner jaarcijfers 2018

In februari kondigde a.s.r. de start aan van een aandeleninkoopprogramma van € 75 miljoen. Dit programma is tijdelijk opgeschort na een oproep hiertoe van De Nederlandsche Bank en de Europese toezichthouder EIOPA in april dit jaar. Nu beide toezichthouders hebben aangegeven het gebruikelijke toezicht te hervatten, wordt het programma weer opgestart. De inkoop van eigen aandelen start op 10 september 2020 en eindigt uiterlijk 14 oktober 2020.

De inkoop van eigen aandelen valt binnen de machtiging van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van a.s.r. die verleend is aan de Raad van Bestuur op 20 mei 2020. a.s.r. zal te zijner tijd aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders goedkeuring vragen om de ingekochte aandelen in te trekken. Op basis van de openingskoers van € 30,00 per 9 september 2020 en het bedrag van € 24,3 miljoen als uitgangspunt bedraagt het aantal in te kopen aandelen circa 808.929.

a.s.r. heeft een onafhankelijke broker aangesteld voor de uitvoering van het inkoopprogramma. De exacte timing van de aankopen wordt onafhankelijk en zonder inmenging van a.s.r. door deze broker bepaald. De uitvoering van de inkoop is afhankelijk van marktomstandigheden.

De voortgang van de inkopen zal wekelijks bekend worden gemaakt via een persbericht en op de website van a.s.r.: www.asrnederland.nl/nieuws-en-pers/pers.

Investor Relations

Gerelateerde berichten


Contact