Nieuws en Pers Pers asr koopt eigen aandelen in
Pers Utrecht 19 februari 2020 06:55 EU/Amsterdam

a.s.r. koopt eigen aandelen in

ASR Nederland N.V. (a.s.r.) kondigt de inkoop van gewone aandelen aan voor een bedrag van € 75 miljoen.

De periode van inkoop van eigen aandelen start op 20 februari 2020 en eindigt uiterlijk 21 mei 2020. De inkoop van eigen aandelen valt binnen de machtiging van de Algemene vergadering van Aandeelhouders van a.s.r. die verleend is aan de Raad van Bestuur op 22 mei 2019. a.s.r. zal te zijner tijd aan de Algemene vergadering van Aandeelhouders goedkeuring vragen om de ingekochte aandelen in te trekken.

a.s.r. heeft een onafhankelijke broker aangesteld voor de uitvoering van de inkoop. De exacte timing van de aankopen wordt onafhankelijk en zonder inmenging van a.s.r. door deze broker bepaald. De uitvoering van de
inkoop is afhankelijk van marktomstandigheden.

De voortgang van de inkopen zal wekelijks bekend worden gemaakt via een persbericht en op de website van
a.s.r.: www.asrnederland.nl/nieuws-en-pers/pers.

Financiële resultaten Investor Relations
Gerelateerde berichten

Contact