Nieuws en Pers Pers a.s.r. publiceert agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders
Pers Utrecht 08 april 2020 17:45 EU/Amsterdam

a.s.r. publiceert agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders

ASR Nederland N.V. (a.s.r.) publiceert vandaag de oproeping en de bijbehorende documenten voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA), die op woensdag 20 mei 2020 op het kantoor van a.s.r. in Utrecht wordt gehouden.

a.s.r. gebouw - logo op gebouw
Alle documenten, zoals de agenda van de AvA, de toelichting op de agenda, bijbehorende stukken en het jaarverslag 2019, zijn beschikbaar op de pagina Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Op de agenda staan onder andere de volgende punten:
• Voorstel tot herbenoeming van Herman Hintzen als lid van de Raad van Commissarissen;
• Voornemen tot herbenoeming van Jos Baeten als voorzitter van de Raad van Bestuur.

Vanwege de ontwikkelingen omtrent COVID-19 (coronavirus) doet a.s.r. het ongebruikelijke maar dringende verzoek aan aandeelhouders om de AvA niet persoonlijk bij te wonen. Alle contactmomenten rond de AvA, zoals de ontvangst vooraf en de lunch na afloop van de vergadering worden afgelast. Verder zal een zeer beperkt deel van de leden van de Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur fysiek aanwezig zijn. De AvA is te volgen via een webcast (zowel in het Nederlands als in het Engels). Aandeelhouders kunnen vooraf via (elektronische) volmacht hun stem uitbrengen. Voor nadere informatie hierover verwijzen we naar de website. Voor aandeelhouders die toch fysiek aanwezig willen zijn neemt a.s.r. aanvullende veiligheidsmaatregelen om de gezondheid van alle deelnemers aan de AvA te beschermen.

Vanwege het verzoek om de AvA niet persoonlijk bij te wonen wordt de mogelijkheid geboden aan aandeelhouders om over de agendapunten voorafgaand aan de vergadering vragen te stellen. Deze worden vervolgens tijdens de vergadering (of indien dit niet lukt via de notulen) behandeld. Aandeelhouders kunnen hun vragen indienen tot 19 mei 2020 uiterlijk 12:00 uur. Dat kan via ava@asrnederland.nl
 
De ontwikkelingen rondom COVID-19 zullen nauwlettend worden gevolgd en aangeraden wordt om regelmatig (tot de datum van de vergadering) de website van a.s.r. te raadplegen voor mogelijke updates.
AVA

Gerelateerde berichten


Contact