Nieuws en Pers Pers a.s.r. volgt oproep EIOPA en DNB om dividenduitkering en aandeleninkoopprogramma tijdelijk op te schorten
Pers Utrecht 05 april 2020 20:00 EU/Amsterdam

a.s.r. volgt oproep EIOPA en DNB om dividenduitkering en aandeleninkoopprogramma tijdelijk op te schorten

ASR Nederland N.V. (a.s.r.) heeft besloten om de dividendbetaling 2019 uit te stellen en het lopende aandeleninkoopprogramma voorlopig stop te zetten. a.s.r. geeft hiermee gevolg aan de oproep die De Nederlandsche Bank en de Europese toezichthouder EIOPA op 2 april 2020 deden.

asr-gebouw-sfeer4

De toezichthouders deden een oproep aan verzekeraars om onder meer hun aandeleninkoopprogramma’s en dividenduitkeringen voorlopig uit te stellen. a.s.r. volgt deze oproep en stelt daarom de betaling van het slotdividend voor 2019 uit en schort het lopende aandeleninkoopprogramma tot nader order op.

CEO Jos Baeten: ‘Het respecteren van de lange termijn belangen van al onze stakeholders, inclusief onze aandeelhouders, heeft altijd centraal gestaan bij onze besluitvorming. Onze robuuste balans en sterke operationele bedrijfsvoering hebben ons in staat gesteld om consequent onze beloften na te komen. Hoewel onze solvabiliteit en liquiditeitspositie robuust zijn gebleven, hebben wij besloten om de oproep van EIOPA en onze Nederlandse toezichthouder, DNB, te volgen en de dividendbetalingen en het bestaande aandeleninkoopprogramma tot nader order op te schorten.’

Het dividendvoorstel bedroeg € 1,90 per aandeel, waarvan € 0,70 als interimdividend is uitgekeerd in 2019. Het is onze intentie om in de tweede helft van 2020 het resterende dividend te betalen en het aandeleninkoopprogramma te hervatten, op voorwaarde dat dit past binnen het dividendbeleid en passend is gegeven de ontwikkelingen omtrent de coronacrisis. Het aandeleninkoopprogramma bedraagt € 75 miljoen, waarvan tot aan 3 april voor een totale waarde van € 50,7 miljoen al is aangekocht. De geplande jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van a.s.r. op 20 mei 2020 gaat vooralsnog door. Het dividendvoorstel voor 2019 zal niet ter stemming worden gebracht. De agenda van de AVA zal op 8 april 2020 worden gepubliceerd.

Investor Relations Financiële resultaten

Gerelateerde berichten


Contact