{ "menu": { "text": "Menu" } }
Nieuws en Pers Pers Joop Wijn benoemd als commissaris van asr
Pers Utrecht 28 oktober 2020 11:25 EU/Amsterdam

Joop Wijn benoemd als commissaris van a.s.r.

Joop Wijn is vandaag door de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen van ASR Nederland N.V. (a.s.r.).

Joop Wijn

Joop Wijn is benoemd voor een periode van vier jaar, tot en met de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) in 2024. Joop Wijn is de beoogd opvolger van Kick van der Pol, de huidige RvC-voorzitter van a.s.r., van wie de laatste benoemingstermijn aan het einde van de AVA in mei 2021 afloopt. De Raad van Commissarissen van a.s.r. bestaat nu uit zes leden:

  • Kick van der Pol (voorzitter)
  • Herman Hintzen (vice-voorzitter)
  • Sonja Barendregt
  • Gisella van Vollenhoven
  • Gerard van Olphen
  • Joop Wijn 

Op de BAVA was in totaal 68,14% van het totale geplaatste, stemgerechtigde aandelenkapitaal vertegenwoordigd via volmacht of steminstructies. De uitslag van de stemming is bekendgemaakt op onze website

Corporate Communicatie Raad van Commissarissen
Gerelateerde berichten
Alle berichten

Contact