Nieuws en Pers Pers VvAA verkoopt levensverzekeringsbedrijf aan asr
Pers Utrecht 19 juli 2019 08:00 EU/Amsterdam

VvAA verkoopt levensverzekeringsbedrijf aan a.s.r.

VvAA Groep B.V. (VvAA) en ASR Nederland N.V. (a.s.r.) zijn overeengekomen dat a.s.r. VvAA Levensverzekeringen N.V. overneemt. Met deze overname borgt VvAA een duurzame toegang voor haar ruim 120.000 leden tot levensverzekeringsproducten, waaronder overlijdensrisicoverzekeringen en lijfrenteproducten. Naast een meerjarige samenwerking voor levensverzekeringen hebben VvAA en a.s.r. ook de intentie om dedienstverlening aan VvAA leden verder uit te breiden. Deze overname past binnen de strategie van a.s.r. om naast organische groei ook te groeien door gerichte overnames, en voldoet aan de strikte financiële criteria die a.s.r.aan overnames stelt.

VvAA logo

De levensverzekeringenportefeuille bestaat uit circa 18.000 polissen. De jaarlijkse premie bedraagt € 28 miljoen en de technische voorzieningen hebben een omvang van € 430 miljoen. Er zullen 14 medewerkers overgaan van VvAA naar a.s.r. De overname heeft beperkte impact op de solvabiliteit en winst van a.s.r. VvAA blijft, als collectief van zorgverleners, een totaalpakket aan producten en diensten aanbieden om zorgverleners te ontzorgen. Producten en diensten van het levensverzekeringsbedrijf worden vanaf nu in samenwerking met a.s.r. aangeboden. VvAA blijft voor alle producten en diensten adviseur en daarmee het aanspreekpunt voor haar leden.

Gelet op de krimpende markt voor levensverzekeringen heeft VvAA besloten om deze producten zelf aan te blijven bieden, maar niet meer zelf samen te stellen. Om die reden is VvAA een samenwerking aangegaan met een verzekeringsmaatschappij met een sterk aanbod van producten in de levensverzekeringenmarkt. Zo behoudt zij voor haar leden een stevig fundament. Daarnaast hebben leden in het kader van vermogensopbouw en bescherming behoefte aan producten op het gebied van Personal Finance. Verbetering en verbreding van de VvAA-strategie kan met deze
strategische partner verder worden ingevuld.
Kees Brouwer, voorzitter hoofddirectie VvAA: ‘Bij de keuze voor a.s.r. hebben we meer elementen zorgvuldig gewogen, waaronder het ledenbelang en het belang van onze medewerkers. We willen onze leden een kwalitatief hoogwaardig totaalpakket van producten en diensten bieden met een optimale service. Daarnaast willen we goede
arbeidsvoorwaardelijke afspraken voor de huidige VvAA collega’s van het levensverzekeringsbedrijf. Met deze partner kunnen wij de kwaliteit van onze dienstverlening voor nu en in de toekomst garanderen en op VvAA-waardige wijze borgen.’
Jos Baeten, CEO a.s.r.: ‘Wij zijn blij met de keuze van VvAA om het levensverzekeringsbedrijf over te dragen aan a.s.r. Dit is een bevestiging dat onze continue aandacht voor optimale klantbediening met hoogwaardige producten herkend en gewaardeerd wordt. Deze overname past binnen de strategie van a.s.r. voor het doen van gerichte overnames. Wij staan klaar om samen met VvAA, als strategisch partner, het productaanbod voor haar leden uit te breiden en verder te verbeteren. Ik heet de klanten en medewerkers van VvAA van harte welkom.’
De overname vindt plaats onder voorbehoud van goedkeuring van De Nederlandsche Bank en een advies van de ondernemingsraad van VvAA. De ondernemingsraad van a.s.r. heeft een positief advies uitgebracht over de overname.
Bij deze transactie is VvAA geadviseerd door Aperghis & Co als financieel adviseur en NautaDutilh als juridisch adviseur. a.s.r. is juridisch geadviseerd door Houthoff.

Over VvAA

Als collectief van ruim 120.000 zorgverleners is VvAA de stem en steun van zorgverleners in Nederland. In 1924 gestart door drie artsen die vonden dat ze samen sterker stonden, is de organisatie inmiddels uitgegroeid tot een krachtig collectief. Gezamenlijk laten we onze stem horen op zorg brede onderwerpen als bezieling in de zorg, vrije artsenkeuze en vermindering van bureaucratie. Daarnaast ondersteunt VvAA individuele leden en hun zorgondernemingen in de vorm van kennisdeling, advies, ontwikkeling, verzekeringen en andere beroep specifieke dienstverlening. Afgestemd op hun situatie en mede ontwikkeld door en voor zorgverleners. Kijk op www.vvaa.nl voor meer informatie.

Over a.s.r.

ASR Nederland N.V. (a.s.r.) behoort tot de top 3 verzekeraars van Nederland. a.s.r. biedt producten en diensten aan op het gebied van verzekeringen, pensioenen en hypotheken voor consumenten en MKB. Daarnaast is a.s.r. actief als vermogensbeheerder voor derden. a.s.r. is genoteerd aan Euronext Amsterdam en opgenomen in de AEX Index. Meer informatie vindt u op deze website.

Gerelateerde berichten


Contact