{ "menu": { "text": "Menu" } }

a.s.r. foundation

a.s.r. foundation activiteiten
Het bestaansrecht van a.s.r. is mensen helpen. We helpen klanten bij het samen delen van risico’s en het samen opbouwen van vermogen voor later. Klanten moeten daarvoor bewuste financiële keuzes kunnen maken. Daarvoor is het belangrijk om financieel zelfredzaam te zijn. Daar helpt a.s.r. foundation bij.
a.s.r. foundation stimuleert medewerkers om zich naast hun werk in te zetten voor de maatschappij, zowel in teamverband als thuis. a.s.r. stelt hiervoor jaarlijks uren en financiële middelen beschikbaar. a.s.r. foundation initieert – altijd met behulp van de vrijwillige inzet van collega’s – projecten rondom financiële zelfredzaamheid en Helpen door te doen.
Financiële zelfredzaamheid

We richten ons op het bevorderen van de financiële educatie voor kinderen en jongeren, en het ondersteunen van huishoudens met (risico op) problematische schulden.

a.s.r. medewerkers helpen financiële keuzes te maken
We helpen onder andere door kinderen op scholen les te geven. Hoe ga je verantwoord met geld om, wat zijn de mogelijkheden en valkuilen van geld beheren? En hoe zorg je dat je later voldoende geld hebt? Wij kiezen bewust voor scholieren, omdat zij de toekomst hebben.
  • Voorlezen toon
  • a.s.r.-collega's voor de klas toon
  • Ondersteunen toon
In Nederland heeft 1 op de 5 huishoudens risicovolle of problematische schulden. De schuldenlast is gemiddeld € 40.000 verdeeld over 14 verschillende schuldeisers. De kans dat iemand schulden krijgt, is een samenspel van factoren. Wél blijkt dat onder andere het hebben van een ongeordende administratie, het ontbreken van een goede financiële opvoeding en laaggeletterdheid de kans op schulden verhoogt.

Bekijk de documentaire over schulden in de Amsterdamse Vogelbuurt:

Helpen door te doen
Maatschappelijke organisaties zijn vaak afhankelijk van vrijwilligers voor 'iets extra's'. a.s.r. foundation wil zoveel mogelijk collega’s inspireren om zich vrijwillig in te zetten. We organiseren Maatschappelijke Teamactiviteiten (MTA’s) waarbij collega’s maatschappelijke organisaties helpen door hun handen uit de mouwen steken, of helpen met hun zakelijke Frisse blik. Daarnaast ondersteunen we collega’s die in de privé-omgeving vrijwilligerswerk doen met een financiële bijdrage.
  • Meehelpen bij maatschappelijk organisaties toon
  • Frisse blik voor maatschappelijke organisaties toon
  • Vrijwilligerswerk door a.s.r.-collega's toon
Meer informatie