Beursgang

a.s.r. is beursgenoteerd sinds 10 juni 2016.
Op 14 september 2017 verkocht NLFI het laatste 20,5% belang in a.s.r. Hiermee heeft de Nederlandse staat zijn belang in a.s.r. volledig afgebouwd en zijn alle aandelen van a.s.r. sinds oktober 2008 weer in private handen.
Downloads (documenten zijn het Engels)
Ontwikkelingen 2008 - 2015
De Staat der Nederlanden is sinds oktober 2008 de enige aandeelhouder van a.s.r. Tot 2008 maakte a.s.r. als Fortis Verzekeringen Nederland deel uit van Fortis. Het belang van de Staat in a.s.r. is het directe gevolg van de nationalisatie van de Nederlandse onderdelen van Fortis, dat in 2008 uiteenviel. a.s.r. heeft op geen enkel moment kapitaalsteun van de staat ontvangen.
Ontwikkelingen 2008 - 2015
Ontwikkelingen 2008 - 2015
De Staat der Nederlanden is sinds oktober 2008 de enige aandeelhouder van a.s.r. Tot 2008 maakte a.s.r. als Fortis Verzekeringen Nederland deel uit van Fortis. Het belang van de Staat in a.s.r. is het directe gevolg van de nationalisatie van de Nederlandse onderdelen van Fortis, dat in 2008 uiteenviel. a.s.r. heeft op geen enkel moment kapitaalsteun van de staat ontvangen.
 • Februari 2015 - Geen bod van a.s.r. op VIVAT/REAAL
  a.s.r. maakt bekend dat het geen bod zal uitbrengen op VIVAT/REAAL. Samen met een consortium van investeerders, dat was gevormd om een eventuele overname te kunnen financieren, heeft a.s.r. zeer uitgebreid de mogelijkheden van zo’n bod onderzocht. Op basis van dit onderzoek is besloten om geen definitief bod op VIVAT/REAAL uit te brengen.
  November 2015 - Kabinet neemt besluit over verkoop a.s.r.
  Minister Dijsselbloem van Financiën stuurt een brief aan de Tweede Kamer waarin hij aangeeft dat het kabinet heeft besloten te beginnen met het verkooptraject voor a.s.r. De minister is van plan om NLFI en a.s.r. te vragen de voorbereidingen voor een beursintroductie te starten, zodat deze in de eerste helft van 2016 mogelijk is.
 • Juni 2014 - a.s.r., VIVAT/REAAL en SNS
  Minister Dijsselbloem van Financiën stuurt de Tweede Kamer een brief met daarbij het advies van NLFI over de verkoopplannen van REAAL en a.s.r.. SNS REAAL start nog in die zomer met het proces dat moet leiden tot de verkoop van verzekeraar VIVAT/REAAL N.V. Daaropvolgend zal verzekeraar a.s.r. teruggebracht worden naar de private markt.
 • Augustus 2013 - Tweesporenbeleid
  In een brief aan de Tweede Kamer meldt minister Dijsselbloem van Financiën dat hij kiest voor een tweesporenbeleid bij de privatisering van a.s.r. Dat betekent dat a.s.r. wordt gevraagd om zich voor te bereiden op een beursgang en dat gelijktijdig de mogelijkheden voor een onderhandse verkoop worden onderzocht.
 • Januari 2011 - Minister spreekt over toekomst a.s.r. 
  Minister De Jager van Financiën meldt de Tweede Kamer dat hij erover denkt om a.s.r. in de toekomst naar de beurs te brengen, maar hij sluit ook andere vormen van verkoop niet uit.
  Oktober 2011 - Start NLFI
  Minister De Jager van Financiën informeert de Tweede Kamer over de start van NLFI, de organisatie die het aandeelhouderschap vervult van a.s.r. en van onder meer ABN AMRO en SNS Reaal.
Persberichten
Persberichten over de beursgang