Meldpunt digitale kwetsbaarheden

Meldpunt digitale kwetsbaarheden

Bij a.s.r. vinden wij de digitale veiligheid van onze klanten erg belangrijk. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is. 

Dit meldpunt is geen uitnodiging om actief zwakke plekken te ontdekken. a.s.r. monitort haar eigen bedrijfsnetwerk zelf actief op beveiligingsincidenten. Als je een zwakke plek hebt gevonden in één van onze systemen, dan vernemen wij dit graag, zodat we zo snel mogelijk maatregelen kunnen treffen.

Bij deze het verzoek om dan:
 • De bevindingen te mailen naar het meldpunt digitale kwetsbaarheden. Versleutel je bevindingen met onze PGP-key om te voorkomen dat de informatie in verkeerde handen valt.
 • Voldoende informatie te geven om het probleem te reproduceren, zodat wij het zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het vermelden van het IP-adres of de URL en de gebruikte parameters van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn.
 • Het probleem niet te misbruiken, door bijvoorbeeld meer data te downloaden dan nodig is om het lek aan te tonen of gegevens van derden in te kijken, verwijderen of aan te passen.
 • Het probleem niet met anderen te delen totdat het is opgelost en alle vertrouwelijke gegevens die zijn verkregen via het lek direct na het dichten van het lek te wissen.
 • Geen gebruik te maken van aanvallen op fysieke beveiliging, social engineering, distributed denial of service, spam of applicaties van derden.
Wat wij beloven:
 • Wij reageren op je melding met onze beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing. 
 • Wij behandelen je melding vertrouwelijk en zullen je persoonlijke gegevens niet zonder je toestemming met derden delen, tenzij dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen. Melden onder een pseudoniem is mogelijk.
 • Wij houden je op de hoogte van de voortgang van het oplossen van het probleem, tenzij de bevinding al eerder gemeld is. Dan informeren we je hierover dat dit het geval is.
 • Als dank voor je hulp bieden wij een waardering aan voor elke melding van een ons nog onbekend beveiligingsprobleem. De grootte van de waardering bepalen wij aan de hand van de ernst van het lek en de kwaliteit van de melding.
 • Als jij je aan bovenstaande voorwaarden houdt, zullen wij geen juridische stappen tegen je ondernemen betreffende de melding.

Wij streven ernaar om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen en wij worden graag betrokken bij een eventuele publicatie over het probleem, nadat het gemelde probleem is opgelost.

Privacy

Voor meer informatie over het verwerken van persoonsgegevens en privacy verwijzen we je graag naar onze privacyverklaring.

Wat niet te melden:

Het meldpunt is niet bedoeld voor:

 • Het indienen van vragen of klachten over de dienstverlening en/of website(s) van a.s.r. Gebruik hiervoor ons klachtenformulier of neem contact met ons op.
 • Het doen van fraudemeldingen en/of vermoedens van fraude. Is er (vermoedelijk) sprake van fraude? Meld dit dan direct bij de afdeling Veiligheidszaken.
 • Het melden van mogelijke datalekken. Heb je het vermoeden dat er sprake is van een datalek? Je kunt dit bij ons melden door een e-mail te sturen naar Meldpunt incidenten en datalekken.