Dividendbeleid

Tijdens de Investor Update 2021 heeft a.s.r. een wijziging aangekondigd van haar dividendbeleid. Het nieuwe, progressieve, dividendbeleid is van toepassing vanaf 2022.

Dividendbeleid tot en met boekjaar 2021

a.s.r. is voornemens om jaarlijks een dividend uit te keren dat een duurzame waarde voor haar aandeelhouders vertegenwoordigt op de lange termijn. a.s.r. heeft een dividendbeleid waarbij een pay-out ratio voor het totale dividend wordt gehanteerd van 45% tot 55% van het netto operationeel resultaat voor aandeelhouders (dat wil zeggen, na belasting en aftrek van financieringslasten op hybride instrumenten). a.s.r. heeft het voornemen om interim dividend uit te keren dat wordt vastgesteld op 40% van het volledige dividend over het voorgaande jaar.

Bij een dividendvoorstel zal rekening worden gehouden met de kapitaalspositie, de financiële hefboom en liquiditeitspositie, wettelijke vereisten, strategische overwegingen en de ontwikkeling daarvan. Er is geen verplichting of garantie dat a.s.r. dividend zal vaststellen en uitkeren. In het algemeen verwacht a.s.r. geen dividend uit te keren als de Solvency II ratio onder de 140% belandt.
In verband met de uitkering van het voorgestelde dividend, streeft a.s.r. ernaar om een liquiditeitsbuffer op de holding aan te houden (per jaareinde) die minimaal gelijk of groter is dan de in het afgelopen jaar uitgekeerde dividenden (representatief voor een jaar dividend) plus de nog niet holdingkosten en rentebetalingen voor de periode van een jaar. Daarnaast streeft a.s.r. ernaar om de liquiditeitsbuffer gedurende het jaar voldoende te laten zijn om voor minimaal een jaar holdingkosten en rentebetalingen te dekken. Echter, a.s.r. streeft ernaar zo veel mogelijk kapitaal en liquiditeit bij de onder toezicht staande juridische entiteiten aan te houden.
a.s.r streeft ernaar om op een Solvency II ratio boven de management drempel te opereren. Deze drempel is momenteel vastgesteld op 160% (standaard formule). Indien de Solvency II ratio langdurig boven 180% is en a.s.r. het kapitaal niet kan investeren in waarde creërende mogelijkheden, kan a.s.r. besluiten kapitaal te retourneren aan aandeelhouders. a.s.r. zal dit in de meest efficiënte vorm voor aandeelhouders doen, op dat gegeven moment, zoals het inkopen van eigen aandelen of additioneel dividend uitkeren.
Het dividend over boekjaar 2021 was gebaseerd op het dividendbeleid tot en met 2021 en bedraagt € 2,42 per aandeel.
Dividendbeleid vanaf boekjaar 2022

Vanaf boekjaar 2022 is er geen directe link meer met het netto operationeel resultaat. Het dividend-beleid is een progressief dividend ('mid to high single digit' groei per jaar), gebaseerd op het dividend over boekjaar 2021 als startpunt.

a.s.r. heeft het voornemen om een interim dividend uit te keren dat wordt vastgesteld op 40% van het dividend over het voorgaande jaar. De Solvency II drempel waarboven a.s.r. mogelijk additioneel kapitaal retourneert aan aandeelhouders is verlaagd naar 175%. Alle overige items van het bestaande dividendbeleid blijven van toepassing.
Historie uitbetaald dividend
  Dividend (in € miljoen)  
Dividend per aandeel
2014¹

139

0,93

2015¹

170

1,13

20162

187

1,27

20173

230

1,63

2018

245

1,74

20194

267

1,90

20205

282

2,04

20216

329

2,42

20227

385

2,70

20238

610

2,89

1 Herberekend voor 2014 en 2015 op basis van 150 miljoen aandelen. Op 13 januari, 12 juni en 14 september 2017 heeft a.s.r. eigen aandelen ingekocht, in totaal 9 miljoen aandelen. Deze eigen ingekochte aandelen zijn niet dividendgerechtigd.

2 Op basis van 147 miljoen aandelen na de inkoop en intrekking van 3 miljoen aandelen.
Het aantal uitstaande aandelen bedraagt per 31 december 2017 141 miljoen aandelen, exclusief 6 miljoen treasury shares. Er zijn 141 miljoen aandelen dividendgerechtigd over het jaarresultaat 2017.

4 Het aantal uitstaande aandelen bedraagt per 31 december 2019 140.748.799 aandelen. a.s.r. heeft in de loop van 2019 aandelen ingekocht ten behoeve van het aandelenplan voor werknemers.
Op 4 april 2020 heeft a.s.r. bekendgemaakt het finale dividend op te schorten, na een oproep hiertoe van De Nederlandsche Bank en Europese toezichthouder EIOPA. 
Op 4 augustus 2020 heeft a.s.r. aangekondigd de uitkering van dividend te hervatten door het finale dividend voor 2019 van €1,20 per aandeel als speciaal dividend uit te keren samen met het interim dividend 2020 van €0,76 per aandeel.

5 Het slotdividend is € 1,28 per aandeel. Het interim dividend bedraagt € 0,76 per aandeel

Het slotdividend is € 1,60 per aandeel. Het interim dividend bedraagt € 0,82 per aandeel.

Het slotdividend is € 1,72 per aandeel. Het interim dividend bedraagt € 0,98 per aandeel.

8 Het voorgestelde slotdividend is € 1,81 per aandeel. Het interim dividend bedraagt € 1,08 per aandeel.