Inkoop eigen aandelen

Inkoop eigen aandelen 2024 - afgerond februari 2024

Op 22 januari 2024 kondigde ASR Nederland N.V. (a.s.r.) het inkoopprogramma voor eigen aandelen voor het aandelenplan voor medewerkers aan voor 300.000 aandelen. Het inkoopprogramma is afgerond op 7 februari 2024. Lees het persbericht voor meer informatie.

a.s.r kocht in de periode van 22 januari 2024 tot en met 7 februari 2024 eigen aandelen in voor circa € 13 miljoen. De inkoop van eigen aandelen valt binnen de machtiging van de Algemene vergadering van Aandeelhouders van a.s.r. die verleend is aan de Raad van Bestuur op 31 mei 2023.
Er is een onafhankelijke broker aangesteld voor de uitvoering van het inkoopprogramma. De exacte timing van de aankopen wordt bepaald door de broker, onafhankelijk en zonder tussenkomst van a.s.r. De uitvoering van het inkoopprogramma is afhankelijk van marktomstandigheden. 

Download het aandelen inkoop Excel-bestand voor gedetailleerde informatie.

Inkoop eigen aandelen 2023 - afgerond januari 2023 

Op 18 januari 2023 kondigde ASR Nederland N.V. (a.s.r.) het inkoopprogramma voor eigen aandelen aan voor een bedrag van € 10 miljoen. De inkoopperiode is afgerond op 31 januari 2023, lees het persbericht voor meer informatie.

a.s.r.  kocht in de periode van 18 januari 2023 tot en met 31 januari 2023 eigen aandelen in. (tot een maximum bedrag van € 10 miljoen). Deze inkoop van eigen aandelen valt binnen de machtiging van de Algemene vergadering van Aandeelhouders van a.s.r. die verleend is aan de Raad van Bestuur op 25 mei 2022.
Er is een onafhankelijke broker aangesteld voor de uitvoering van het inkoopprogramma. De exacte timing van de aankopen wordt bepaald door de broker, onafhankelijk en zonder inmenging van a.s.r. De uitvoering van het inkoopprogramma is afhankelijk van marktomstandigheden. 

a.s.r. rapporteert over de voortgang van het terugkoopprogramma op deze website, in overeenstemming met de Europese verordening marktmisbruik (MAR, nr. 596/2014/EU). Download het aandelen inkoop Excel-bestand voor gedetailleerde informatie.

Inkoop eigen aandelen - afgerond mei 2022

Op 23 februari 2022 kondigde ASR Nederland N.V. (a.s.r.) het inkoopprogramma voor eigen aandelen aan voor een bedrag van € 75 miljoen.

De inkoopperiode startte op 24 februari 2022 en is afgerond op 24 mei 2022. Deze inkoop van eigen aandelen valt binnen de machtiging van de Algemene vergadering van Aandeelhouders van a.s.r. die verleend is aan de Raad van Bestuur op 19 mei 2021.

a.s.r. heeft een onafhankelijke broker aangesteld voor de uitvoering van de inkoop. Over de voortgang van het inkoopprogramma rapporteert a.s.r. op deze website in lijn met de Europese Verordening Marktmisbruik (MAR, No. 596/2014/EU).

De voortgang van de inkopen zal wekelijks bekend worden gemaakt op deze webpagina. Download het aandeleninkoop transactie Excel-bestand voor gedetailleerde transactie-informatie.

Inkoop eigen aandelen - afgerond mei 2021

Op 18 februari 2021 kondigde ASR Nederland N.V. (a.s.r.) het inkoopprogramma voor eigen aandelen aan voor een bedrag van € 75 miljoen.

De inkoopperiode startte op 19 februari 2021 en is afgerond op 4 mei 2021. Deze inkoop van eigen aandelen valt binnen de machtiging van de Algemene vergadering van Aandeelhouders van a.s.r. die verleend is aan de Raad van Bestuur op 20 mei 2020.
a.s.r. heeft een onafhankelijke broker aangesteld voor de uitvoering van de inkoop. Over de voortgang van het inkoopprogramma rapporteerde a.s.r. op deze website in lijn met de Europese Verordening Marktmisbruik (MAR, No. 596/2014/EU).
Download het aandeleninkoop transactie Excel-bestand voor gedetailleerde transactie-informatie.
Inkoop eigen aandelen voor aandelenplan medewerkers a.s.r. – afgerond januari 2021

Op 15 januari 2021 kondigde ASR Nederland N.V. (a.s.r.) het inkoopprogramma voor het aandelenplan voor medewerkers van a.s.r. en haar 100% dochterondernemingen aan voor een bedrag van € 7,5 miljoen. De periode van inkoop van eigen aandelen startte op 18 januari 2021 en eindigde op 28 januari 2021.

a.s.r. heeft een onafhankelijke broker aangesteld voor de uitvoering van de inkoop. Over de voortgang van de inkoopprogramma's van eigen aandelen rapporteerde a.s.r. op deze website in lijn met de Europese Verordening Marktmisbruik (MAR, No. 596/2014/EU).
Download het aandeleninkoop transactie Excel-bestand voor gedetailleerde transactie-informatie.
Inkoop eigen aandelen – afgerond oktober 2020

Op 19 februari 2020 kondigde ASR Nederland N.V. (a.s.r.) de inkoop van gewone aandelen aan voor een bedrag van € 75 miljoen.

De periode van inkoop van eigen aandelen startte op 20 februari 2020 en eindigde op 2 oktober 2020. De inkoop van eigen aandelen valt binnen de machtiging van de Algemene vergadering van Aandeelhouders van a.s.r. die verleend is aan de Raad van Bestuur op 22 mei 2019. 
a.s.r. heeft een onafhankelijke broker aangesteld voor de uitvoering van de inkoop. Over de voortgang van de inkoopprogramma's van eigen aandelen rapporteerde a.s.r. op deze website in lijn met de Europese Verordening Marktmisbruik (MAR, No. 596/2014/EU).
Download de aandeleninkoop transacties (1) Excel-bestand 
(2) Excel-bestand voor gedetailleerde transactie-informatie.
Inkoop eigen aandelen voor aandelenplan medewerkers a.s.r. – afgerond juli 2019

Op 16 juli 2019 kondigde ASR Nederland N.V. (a.s.r.) het inkoopprogramma voor het aandelenplan voor medewerkers van a.s.r. en haar 100% dochterondernemingen aan voor een bedrag van € 12,5 miljoen.
De periode van inkoop van eigen aandelen startte op 17 juli 2019 en eindigde op 25 juli 2019.

a.s.r. heeft een onafhankelijke broker aangesteld voor de uitvoering van de inkoop. Over de voortgang van de inkoopprogramma's van eigen aandelen rapporteerde a.s.r. op deze website in lijn met de Europese Verordening Marktmisbruik (MAR, No. 596/2014/EU).
Download het aandeleninkoop transactie Excel-bestand voor gedetailleerde transactie-informatie.