Nieuws en Pers Pers Aandeelhouders asr keuren tijdens AvA alle voorgestelde besluiten goed
Pers Utrecht 29 mei 2024 14:00 EU/Amsterdam

Aandeelhouders a.s.r. keuren tijdens AvA alle voorgestelde besluiten goed

De aandeelhouders van ASR Nederland N.V. (a.s.r.) hebben vandaag tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) alle voorgestelde besluiten goedgekeurd, waaronder de vaststelling van de jaarrekening en de uitkering van een dividend van € 2,89 per aandeel over het boekjaar 2023.

asr gebouw met heide

Tijdens de AvA is Joop Wijn als lid en voorzitter van de Raad van Commissarissen herbenoemd en is Bob Elfring benoemd als lid van de Raad van Commissarissen en opvolger van Herman Hintzen. Daarnaast is KPMG benoemd als accountant voor de boekjaren 2025 tot en met 2029. Alle details van de tijdens de AvA goedgekeurde besluiten zijn te vinden op de website.

Ter vergadering aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders
Op de AvA was in totaal 83,52% van het totale geplaatste, stemgerechtigde aandelenkapitaal aanwezig in persoon dan wel vertegenwoordigd via volmacht of steminstructie. De uitslag van de stemmingen wordt later vandaag per agendapunt bekendgemaakt op onze website asrnederland.nl/investor-relations/aandeelhouders/algemene-vergadering.

AVA
Gerelateerde berichten

Contact