Nieuws en Pers Pers asr presenteert update strategie en nieuwe doelstellingen
Pers Utrecht 11 oktober 2018 01:00 EU/Amsterdam

a.s.r. presenteert update strategie en nieuwe doelstellingen

a.s.r. organiseert vandaag op haar kantoor in Utrecht een Capital Markets Day (CMD) voor institutionele beleggers en analisten. Tijdens deze dag presenteert de Raad van Bestuur de strategische prioriteiten en nieuwe middellange termijn doelstellingen voor de komende drie jaar (2019 – 2021).

De nieuwe middellange termijn doelstellingen zijn gebaseerd op de goede prestaties en de waardecreatie van de afgelopen jaren, en het vertrouwen dat het bestuur heeft in haar strategie. Het plan om de nieuwe ambitieuze doelstellingen te realiseren bestaat uit drie onderdelen. Het eerste onderdeel is het vasthouden aan de financiële discipline; a.s.r. continueert ‘waarde boven volume’, als overkoepelend principe voor haar handelen. Het tweede onderdeel is het optimaliseren van waardecreatie door de huidige bedrijfsonderdelen en het derde onderdeel is het nastreven van winstgevende groei op specifieke terreinen. Tijdens de presentaties van vandaag worden de onderstaande doelstellingen verder toegelicht.

Financiële doelstellingen

Groep

 • Operationeel rendement op eigen vermogen tussen 12-14%
 • Organische kapitaalcreatie tenminste € 430 miljoen in 2021
 • Solvency II ratio (standaardformule) comfortabel boven 160%
 • Dividend pay-out ratio tussen 45-55% van het netto operationeel resultaat (na kosten voor hybride kapitaal) en de ambitie om een stabiel tot groeiend dividend per aandeel uit te keren
 • Handhaven van een ‘single A’ rating (S&P); een financiële schuldratio onder 35%

Segmenten

 • Combined Ratio bij Schade (excl. Zorg) tussen 94-96%
 • Jaarlijkse stijging van de Bruto geschreven premies in Schade (excl. Zorg) met 3-5%
 • Stabiel Operationeel resultaat Leven vergelijkbaar met het resultaat van 2017 (€ 633 miljoen)
 • Operationele kosten bij Leven tussen 45-55 basispunten van basisvoorziening Leven
 • Gecombineerd Operationeel resultaat van Asset Management en Distributie & Services stijgt tot € 40 miljoen en groeit daarna met 5% per jaar

 

Niet-financiële doelstellingen

 • Verder verbeteren van de Net Promoter Score (NPS) naar tenminste +44 in 2021
 • Duurzaam investeren: carbon footprint van 95% van alle investeringen in kaart gebracht; a.s.r. committeert zich om de impact investeringen te laten stijgen tot € 1,2 miljard in 2021
 • Bijdrage aan de samenleving: jaarlijkse toename van 5% van de inzet van medewerkers aan maatschappelijke initiatieven waaraan via a.s.r. foundation wordt deelgenomen

Verantwoorde allocatie van kapitaal

 • Bereidheid om kapitaal op verantwoorde wijze en binnen een strikte financiële discipline in te zetten
 • Nastreven van winstgevende groei, zowel organische als door middel van overnames, en/of verdere allocatie van kapitaal naar marktrisico tot maximaal 50% van het totale risico
 • Additionele uitkering van kapitaal aan aandeelhouders onder vastgestelde voorwaarden zoals de hoogte van de solvabiliteit, de aard van de kapitaalgroei en de beschikbare mogelijkheden voor een winstgevende inzet van kapitaal

Het nastreven van selectieve groeimogelijkheden

 • Waarde boven volume als leidend principe
 • P&C Schade, AOV, Asset Management, Pensioenen DC en het consolideren van Leven-portefeuilles bieden selectieve en winstgevende groeimogelijkheden, zowel organisch als door overnames
 • a.s.r. bank wordt als gevolg van onvoldoende aansluiting met de strategie van a.s.r. als niet-kernactiviteit aangemerkt
Jos Baeten, CEO van a.s.r.: ‘We zijn zeer tevreden over de prestaties die we sinds onze beursgang in juni 2016 hebben geleverd, terwijl de waardering van onze klanten tegelijkertijd is toegenomen. Dankzij een gedisciplineerde uitvoering van onze strategie hebben we onze financiële doelstellingen voor de middellange termijn bereikt en zelfs overtroffen.
 
Dienstverlening is onze topprioriteit om daarmee de voorkeursmaatschappij van klanten te worden. Dit heeft geresulteerd in een verdere stijging van de Net Promoter Score, zowel bij klanten als bij adviseurs. De waardering uit zich ook in onze groei. Daarnaast ben ik blij met de toegenomen erkenning voor a.s.r. als maatschappelijk verantwoorde verzekeraar.
 
Bij het behalen van onze financiële doelstellingen lag het operationeel rendement op het eigen vermogen gedurende deze periode ruim boven de 12%. De combined ratio heeft een consistente en sterke performance laten zien. Met onze kostenbesparingen zijn we goed op weg om onze doelstelling van € 50 miljoen lagere operationele kosten te behalen, terwijl sterke stijgingen in onze operationele resultaten hebben geleid tot hogere dividenden. Onze Solvency II, op basis van de standaardformule, is ruim binnen onze ‘entrepreneurial zone’ en is de afgelopen jaren toegenomen. Dit heeft ons in staat gesteld om met succes organische groei en groei door overnames te realiseren. Sinds onze beursgang hebben we de overnames afgerond van de distributiebedrijven SuperGarant en Corins, vermogensbeheerder First Investments en in februari van dit jaar Generali Nederland. Het toont aan dat we in staat zijn om onze ‘bolt-on’ acquisitiestrategie met succes uit te voeren.
 
Onze sterke prestaties van de afgelopen jaren en ons vertrouwen in onze strategie vormen de basis voor de ambitieuze doelstellingen die we hebben vastgesteld voor de periode 2019 – 2021. De doelstellingen zijn uitdagend voor de Nederlandse markt en geven de subtiele balans weer tussen het optimaliseren van de waarde en nastreven van winstgevende groei.
 
Ons plan om deze doelstellingen te bereiken bestaat uit drie onderdelen. Ten eerste blijven we vasthouden aan onze strikte financiële discipline. Waarde boven volume blijft belangrijk bij onze besluitvorming. Een gedisciplineerde benadering van kosten is essentieel voor het behouden van onze sterke prestaties. Mogelijkheden voor consolidatie, met name van kleine en middelgrote verzekeraars, zullen verder in overweging worden genomen, rekening houdend met een minimale rendementseis van 12%. Het behoud van een sterke balans met financiële flexibiliteit biedt ruimte voor winstgevende groei. We zullen doorgaan met het verantwoord inzetten van kapitaal. Als er geen mogelijkheden zijn voor een winstgevende inzet van kapitaal zullen we, onder bepaalde voorwaarden, overwegen kapitaal aan aandeelhouders terug te geven.
 
Ten tweede streven we ernaar om de waarde van de huidige bedrijfsonderdelen met dezelfde discipline te optimaliseren als we in de afgelopen jaren hebben gedaan. We blijven ons richten op het voldoen aan de behoeften van de klant, met toonaangevende vaardigheden op het gebied van prijsstelling, acceptatie en schadeafhandeling, het verbeteren van onze kostenefficiëntie en het handhaven van een solide financieel kader.
 
Het derde onderdeel van ons plan is het nastreven van winstgevende groei in met name P&C Schade, AOV, Asset Management, Pensioenen DC en in het consolideren van Leven-portefeuilles.
 
Naast onze financiële doelstellingen introduceren we ook drie niet-financiële doelstellingen die laten zien dat we ons bewust zijn van de verantwoordelijkheden die onze positie in de maatschappij met zich meebrengt.’
 
De Capital Markets Day wordt vandaag live uitgezonden vanaf 9.00 uur CET op de website www.asrnederland.nl. Tijdens dit evenement zal Jos Baeten (CEO) nader ingaan op het streven van a.s.r. naar waarde boven volume. De overige presentatoren zijn Chris Figee (CFO), Karin Bergstein (COO), Michel Verwoest (COO), Jack Julicher (CEO a.s.r. asset management), Dick Gort (CEO a.s.r. real estate), Philippe Wits (Chief Innovation Officer) en Patrick Klijnsmit (directeur Accounting, Reporting & Control van de groep). Alle presentaties zijn vandaag beschikbaar vanaf 7.00 uur CET op: www.asrnederland.nl.
 

Gerelateerde berichten

Alle berichten

Contactpersoon mediarelaties