Beleggingsbeleid

Het bieden van zekerheid aan onze klanten is het bestaansrecht van a.s.r. We zijn dan ook zeer zorgvuldig met het beleggen van de premie die klanten betalen voor hun verzekeringen. Zo kunnen wij altijd en op elk moment aan onze financiële verplichtingen voldoen. Daarnaast bieden we de zekerheid dat we op een maatschappelijk verantwoorde manier beleggen.
a.s.r. heeft ook een verplichting tegenover haar aandeelhouders en financiers. Voor hen zoekt a.s.r. naar een goede balans tussen een verantwoord en aantrekkelijk rendement op het door hen in a.s.r. geïnvesteerde vermogen.
Risicobeheersing
Om de risico's te verkleinen, spreiden wij ons geld over verschillende soorten beleggingen. Daardoor ontstaat een mix van aandelen, leningen van overheden en bedrijven (obligaties), vastgoed en hypotheken. Ervaring heeft ons geleerd dat een goed gespreide beleggingsportefeuille op langere termijn een beter rendement oplevert dan beleggen in één categorie.
Kwaliteitskeurmerk
Een deel van ons vermogen besteden wij uit aan externe beheerders. Hiervoor hebben wij een officieel kwaliteitskeurmerk (ISAE 3402 type II) gekregen. Dit betekent dat ons uitbestede vermogen in betrouwbare handen is.
Obligaties
Door het kopen van een obligatie nemen wij een gedeelte van de schuld van de overheid of een bedrijf over. Hiervoor krijgen wij een vooraf vastgestelde rente. Aan het eind van de looptijd van een obligatie krijgen wij het gedeelte van de overgenomen schuld weer terug. Daardoor is het risico lager dan bij beleggen in aandelen. Onze obligatieportefeuille bestaat grotendeels uit staatsobligaties en daarnaast voor een kleiner gedeelte uit obligaties van bedrijven en hypotheken.
Liquiditeiten
Liquiditeiten zijn geldmarktinstrumenten. Op de geldmarkt wordt gehandeld in leningen met een looptijd van maximaal twee jaar. Het risico is laag, want door de korte looptijd hebben renteschommelingen een beperkte invloed en de kans is klein dat de lening op korte termijn niet wordt terugbetaald.
Aandelen
Door een aandeel te kopen bezitten we een klein deel van het bedrijf waarin we beleggen. Als het goed gaat met het bedrijf, profiteren wij daarvan, maar als het slecht gaat, daalt de koers en daarmee ons bezit. Het gaat dus om het inschatten van risico's en het anticiperen op de markt. a.s.r. is van mening dat voor aandelen de verhouding tussen risico en rendement op lange termijn positief is.
Onze aandelenportefeuille bestaat uit:
 • Voornamelijk Europese en Nederlandse aandelen van grotere bedrijven.
 • Een kleiner gedeelte in opkomende markten en overige werelddelen.
 • Op beperkte schaal hedge funds en private equity.
Voor een goede spreiding worden aandelen aangekocht in de volgende sectoren:
 • Consumentengoederen en -diensten
 • Telecom
 • Energie
 • Telecommunicatie
 • Technologie
 • Gezondheidszorg
 • Basismaterialen
 • Nutsbedrijven
 • Industrie
 • Banken en verzekeraars (terughoudend beleggen in financiële sector)
 • Vastgoed
Vastgoed
Grond en vastgoedobjecten hebben een waardevast karakter en leveren vaak stabiele inkomsten op uit verhuur. Op langere termijn is beleggen in vastgoed daarom aantrekkelijk. a.s.r. belegt in onder meer woningen, winkels, kantoren, parkeergarages en grond (landelijk vastgoed).