Beloningsbeleid

In het beloningsbeleid staat bij a.s.r. het bevorderen en in stand houden van onze integriteit en soliditeit centraal. Daar zijn de langetermijnbelangen van alle stakeholders een belangrijk onderdeel van. Ons beloningsbeleid stimuleert medewerkers om zich in te zetten voor de belangen van klanten en andere stakeholders binnen de grenzen van de zorgvuldigheidsverplichtingen.
 
De Raad van Bestuur stelt jaarlijks een aantal thema’s vast naar aanleiding van de bedrijfsdoelstellingen. Deze vormen de basis voor de persoonlijke doelstellingen van medewerkers. Voor 2020 zijn dat: 
  • Klant: een afspraak gebaseerd op het doel om onze dienstverlening te verbeteren en klanten langer aan ons te verbinden.
  • Vakmanschap/leiderschap: afspraken hoe we blijven investeren in vakmanschap en in leiderschap om ons hiermee te onderscheiden in de markt en herkenbaar te zijn voor klanten.
  • Financieel: afspraken m.b.t. de financiële KPI's in het multi-year budget 2020.
  • Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO): afspraken hoe wij een rol kunnen spelen op gebied van duurzaam of maatschappelijk verantwoord ondernemen in de financiële sector.
  • Omdat de prioriteiten per bedrijfsonderdeel en zelfs per afdeling kunnen verschillen, hebben bedrijfsonderdelen daarnaast de ruimte om een eigen thema toe te voegen.
Onderdeel personeelsbeleid
Ons beloningsbeleid is onderdeel van het personeelsbeleid. Dat bestaat uit instroom-, doorstroom- en uitstroombeleid. Dat beleid wordt mede bepaald door de regels van de overheid en door de maatschappelijke ontwikkelingen over beloningen in de financiële sector.
Remuneratie disclosure

Download de Remuneratie disclosure van a.s.r. voor het beloningsbeleid van de Raad van Bestuur, het senior management en geïdentificeerde medewerkers.

Download de hoofdpunten van het contract met de leden van de RvB van ASR Nederland N.V.