Beloningsbeleid

In het beloningsbeleid staat bij a.s.r. het bevorderen en in stand houden van onze integriteit en soliditeit centraal. Daar zijn de langetermijnbelangen van alle stakeholders een belangrijk onderdeel van. Ons beloningsbeleid stimuleert medewerkers om zich in te zetten voor de belangen van klanten en andere stakeholders binnen de grenzen van de zorgvuldigheidsverplichtingen.
 
De Raad van Bestuur stelt jaarlijks een aantal thema’s vast naar aanleiding van de bedrijfsdoelstellingen. Deze vormen de basis voor de persoonlijke doelstellingen van medewerkers. Voor 2018 zijn dat: 
  • Klant: een afspraak gebaseerd op het doel om onze dienstverlening te verbeteren
  • Financieel: afspraken m.b.t. de financiële KPI's in het multi-year budget 2018
  • MVO: een afspraak gebaseerd op het doel maatschappelijk verantwoord te opereren en bij te dragen aan een betere wereld
  • De eigen invulling per bedrijfsonderdeel: een afspraak gebaseerd op een specifiek doel voor het betreffende bedrijfsonderdeel, bijvoorbeeld op het gebied van innovatie.

Onderdeel personeelsbeleid

Ons beloningsbeleid is onderdeel van het personeelsbeleid. Dat bestaat uit instroom-, doorstroom- en uitstroombeleid. Dat beleid wordt mede bepaald door de regels van de overheid en door de maatschappelijke ontwikkelingen over beloningen in de financiële sector.

Remuneratie disclosure

Download de Remuneratie disclosure van a.s.r. voor het beloningsbeleid van de Raad van Bestuur, het senior management en geïdentificeerde medewerkers.