Beleid Diversiteit, Gelijkwaardigheid en Inclusie

Bij a.s.r. geloven we dat verschillen ons sterker en beter maken en staan we voor gelijke kansen voor iedereen. We streven naar een inclusieve cultuur, waarin verschillen worden erkend, gewaardeerd én benut. Het is belangrijk dat medewerkers vakbekwaam zijn, maar ook van elkaar verschillen en er de ruimte wordt gecreëerd deze verschillen tot uiting te brengen. Verschillende perspectieven, achtergronden, kennis en ervaringen dragen bij aan het realiseren van de doelstellingen van a.s.r. en worden positief benut en ingezet bij innovatieve, duurzame oplossingen voor onze klanten.

Bij ons is iedereen welkom en wij behandelen iedereen gelijkwaardig. Iedereen die zijn of haar talenten wil inzetten om onze doelstellingen te realiseren krijgt bij ons de ruimte om dat te doen. Juist door ons bewust te zijn van diversiteit in gender, leeftijd, geloofsovertuiging, fysieke en mentale mogelijkheden, achtergrond en geaardheid.

Diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie staan bij ons blijvend op de agenda. We zijn namelijk nog niet waar we willen zijn. Daarom werken we iedere dag verder aan dit thema. Over de resultaten van het beleid Diversiteit, Gelijkwaardigheid en Inclusie wordt verantwoording afgelegd in het jaarverslag.

  • Doelstellingen toon
  • Instroom en doorstroom toon
  • Keuzevrijheid toon
  • Duurzaam borgen toon