{ "menu": { "text": "Menu" } }

Beleid Diversiteit, Gelijkwaardigheid en Inclusie

Bij a.s.r. geloven we dat verschillen ons sterker en beter maken en staan we voor gelijke kansen voor iedereen. We streven naar een inclusieve cultuur, waarin verschillen worden erkend, gewaardeerd én benut. Het is belangrijk dat medewerkers vakbekwaam zijn, maar ook van elkaar verschillen en dat er ruimte wordt gecreëerd deze verschillen te uiten. Verschillende perspectieven, achtergronden, kennis en ervaringen dragen bij aan het realiseren van de doelstellingen van a.s.r. en worden positief benut en ingezet bij innovatieve, duurzame oplossingen voor onze klanten.

Wij willen niemand buitensluiten en iedereen gelijkwaardig behandelen. Iedereen die talenten wil inzetten om onze doelstellingen te realiseren krijgt bij ons de ruimte om dat te doen. Juist door ons bewust te zijn van diversiteit in gender, leeftijd, geloofsovertuiging, fysieke en mentale mogelijkheden, achtergrond en geaardheid.

Diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie staan bij ons blijvend op de agenda. We zijn namelijk nog niet waar we willen zijn. Daarom werken we nog iedere dag verder aan dit thema en wordt dit beleid jaarlijks geëvalueerd en verder ontwikkeld. Over de resultaten van het beleid Diversiteit, Gelijkwaardigheid en Inclusie wordt verantwoording afgelegd in het jaarverslag.

Bij a.s.r. ligt de primaire verantwoordelijkheid van het ontwikkelen en onderhouden van de D&I-strategieën van a.s.r. bij de HR Talent Development Manager. De HR Talent Development Manager rapporteert rechtstreeks aan de Chief Human Resources Officer, welke deel uitmaakt van de Management Board van a.s.r. sinds 4 juli 2023.
Gender Pay Gap analyse

Ook gendergelijkheid is één van de onderwerpen binnen het beleid Diversiteit, Gelijkwaardigheid & Inclusie bij a.s.r. We hebben doelstellingen op het bevorderen van diversiteit in de samenstelling van ons personeelsbestand en gelijke beloning bij gelijkwaardige arbeid. Om te monitoren of het beleid ook in praktijk goed uitpakt, voeren wij jaarlijks een geavanceerde Gender Pay Gap analyse uit.