{ "menu": { "text": "Menu" } }

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de onderneming. Daarnaast staat de Raad van Commissarissen de Raad van Bestuur met raad terzijde. De Raad van Commissarissen bestaat uit leden met uiteenlopende professionele achtergronden. Zij combineren een brede ervaring en expertise in de financiële dienstverlening met een integere reputatie die ook door de toezichthouders als zodanig is getoetst.
 
Ga voor het Reglement Raad van Commissarissen ASR Nederland N.V. en andere governance documenten naar de pagina Corporate Governance en kijk onder 'Reglementen a.s.r.'
 • Joop Wijn
  Voorzitter van de Raad van Commissarissen, voorzitter van de Nominatie & ESG Commissie en lid van de Remuneratiecommissie

  Joop Wijn (NL, 1969) fungeerde vanaf 2002 als staatssecretaris van Economische Zaken en Financiën in de kabinetten Balkenende I en Balkenende II en als minister van Economische Zaken in het kabinet Balkenende III. Van 2007 tot 2009 was Joop Wijn directeur bij Rabobank Nederland. Van 2009 tot 2017 was hij lid van de Raad van Bestuur van ABN AMRO, waar hij in 1994 zijn loopbaan begon als Investment Manager. De afgelopen drie jaar, tot mei 2020, was Joop Wijn lid van de Raad van Bestuur van Adyen, waar hij de functie van Chief Strategy and Risk Officer vervulde. Eerder was hij o.a. voorzitter van het Oranjefonds, lid van de Raad van Commissarissen van de Koninklijke Jaarbeurs Utrecht en lid van de Raad van Commissarissen van Stadsherstel Amsterdam. 

  Tot 1 juni was Joop Wijn vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen van Royal Schiphol Group. 

  In 2021 is Joop Wijn benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen en tevens lid van de Audit Committee en de  Risk Policy and Compliance Committee van NIBC Bank.

  Eerste benoeming: 28 oktober 2020
  Lopende benoemingstermijn: 2020 - 2024 (AvA 2024)

   

 • Herman Hintzen
  Vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen en lid van de Audit- en Risicocommissie en lid van de Remuneratie-commissie

  Herman Hintzen (NL, 1955) werkte in het verleden als adviseur van de Raad van Commissarissen bij APG Asset Management en als Managing Director bij de Financial Institutions Investment Banking Groups van Morgan Stanley, Credit Suisse and JP Morgan. Herman Hintzen was tot januari 2016 werkzaam bij UBS Investment Bank als Chairman Insurance EMEA en tot 31 december 2018 voorzitter van de Raad van Commissarissen van Amlin International SE. Tot November 2020 was Herman Hintzen een Non-Executive Board Member van TSC Power Ltd. Momenteel is Herman Hintzen actief als Non-Executive Board Member van VCM Holdings Ltd. 

  Eerste benoeming: 1 januari 2016
  Lopende benoemingstermijn: 2020 - 2024 (AvA 2024)

 • Sonja Barendregt
  Lid van de Raad van Commissarissen en Voorzitter van de Audit- en Risico Commissie

  Sonja Barendregt (NL, 1957) was tussen 1998 en 2017 (senior) partner bij PwC gespecialiseerd in de financiële sector. Ook was zij voorzitter van PwC’s International Pensiongroup, lid van PwC’s European Strategic Diversity Council, voorzitter van de Pension Funds Industry Group, voorzitter van de Investment Management Industry Group en lid van het European Investment Management Leadership Team. Van 2017 tot en met april 2021 was Sonja Barendregt lid van de Raad van Commissarissen van de Volksbank en tevens voorzitter van de Audit Commissie.

  Sonja Barendregt  is in maart 2018 benoemd als lid van de Raad van Commissarissen van Robeco Institutional Asset Management B.V. en voorzitter van de Audit- en Risico  Commissie.

  Eerste benoeming: 31 mei 2018
  Lopende benoemingstermijn: 2022 - AvA 2026

 • Gisella van Vollenhoven
  Lid van de Raad van Commissarissen, voorzitter van de Remuneratiecommissie en lid van de Nominatie & ESG Commissie 

  Gisella van Vollenhoven (NL, 1970) is tevens lid van de Raad van Commissarissen van Waarborgfonds Sociale Woningbouw, waarvan zij voorzitter is van de Remuneratiecommissie. Daarnaast is zij per 1 februari 2020 benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van het Pensioenfonds Vervoer en per 1 maart 2020 lid van de Raad van Commissarissen van BUNQ. Tevens is Gisella van Vollenhoven per 1 april 2020 lid van de Raad van Commissarissen van MUFG Bank (Europe) N.V. en per 1 september 2020 benoemd tot (plaatsvervangend) Raadslid van de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam. Voorheen was Gisella van Vollenhoven onder meer werkzaam als Manager Corporate Accounts Employee Benefits bij NN en later Senior Manager Credit Riskmanagement en Head Model Validation Corporate Riskmanagement bij ING. Per 1 april 2021 is Gisella van Vollenhoven lid van de Strategisch Audit Committee van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

  Sinds 2013 werkte Gisella van Vollenhoven bij De Nederlandsche Bank waar zij van 2014 tot 2017 Directeur Divisie Toezicht Onsite en Expertise Banken was en van 2017 tot april 2019 Directeur Divisie Toezicht Pensioenen.

  Eerste benoeming: 30 oktober 2019
  Lopende benoemingstermijn: 2019 - 2023 (AvA 2023)

 • Gerard van Olphen
  Lid van de Raad van Commissarissen en lid van de Audit- en Risicocommissie en Nominatie & ESG Commissie 

  Gerard van Olphen (NL, 1962) is na de afronding van de master in bestuurlijke informatiekunde zijn carrière gestart als EDP system auditor bij ABN AMRO. Verder was hij was onder meer Manager Financiële Informatie en CFRO bij Reaal Verzekeringen, CFO bij NIB Capital en CEO bij NIBC Asset Management. Van 2002 tot 2013 was Gerard van Olphen CFRO en later ook vice-voorzitter van de Raad van Bestuur van Achmea. Van 2006 tot 2008 was Gerard van Olphen onder meer verantwoordelijk voor de IT-organisatie van Achmea en is hij actief betrokken geweest bij de opzet van diverse IT-start ups zoals Inshared. 

  Van 2013 tot 2015 was Gerard van Olphen voorzitter van de Raad van Bestuur van SNS Reaal (toen Vivat). Van maart 2016 tot maart 2021 was hij voorzitter van de Raad van Bestuur van APG. Gerard van Olphen is lid van de Raad van Toezicht van de Hartstichting. Gerard van Olphen is per 13 augustus 2021 benoemd tot voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Volksbank. 

  Eerste benoeming: 30 oktober 2019
  Lopende benoemingstermijn: 2019 - 2023 (AvA 2023)