Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de onderneming. Daarnaast staat de Raad van Commissarissen de Raad van Bestuur met raad terzijde. De Raad van Commissarissen bestaat uit leden met uiteenlopende professionele achtergronden. Zij combineren een brede ervaring en expertise in de financiële dienstverlening met een integere reputatie die ook door de toezichthouders als zodanig is getoetst.
 
Ga voor het Reglement Raad van Commissarissen ASR Nederland N.V. en andere governance documenten naar de pagina Corporate Governance en kijk onder 'Reglementen a.s.r.'
 • Kick van der Pol
  Voorzitter Raad van Commissarissen, voorzitter van de Selectie- en Benoemingscommissie en lid van de Remuneratiecommissie

  Kick van der Pol (NL, 1949) is tevens voorzitter van de Board van Ortec Finance B.V. en lid van de Raad van Commissarissen van de Holding Nationale Goede Doelen Loterij N.V. Sinds april 2019 is Kick van der Pol voorzitter van de Raad van Commissarissen van Total Care B.V. (thuiszorgorganisatie Tzorg en schoonmaakbedrijf CSU). Voorheen was Kick van der Pol vice-voorzitter van de Raad van Bestuur van Eureko/Achmea en voorzitter van de Hoofddirectie van Interpolis. Tot december 2018 was hij voorzitter van het Bestuur van de Pensioenfederatie en lid van de Bankraad DNB.

  Eerste benoeming op: 15 december 2008
  Huidige benoemingstermijn: AvA 2019 - AvA 2021

 • Herman Hintzen
  Vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen en lid van de Audit- en Risicocommissie en lid van de Remuneratie-commissie en Selectie- en Benoemingscommissie

  Herman Hintzen (NL, 1955) werkte in het verleden als adviseur van de Raad van Commissarissen bij APG Asset Management en als Managing Director bij de Financial Institutions Investment Banking Groups van Morgan Stanley, Credit Suisse and JP Morgan. Herman Hintzen was tot januari 2016 werkzaam bij UBS Investment Bank als Chairman Insurance EMEA en tot 31 december 2018 voorzitter van de Raad van Commissarissen van Amlin International SE. Tot November 2020 was Herman Hintzen een Non-Executive Board Member van TSC Power Ltd. Momenteel is Herman Hintzen actief als Non-Executive Board Member van VCM Holdings Ltd. en Non-Executive Board Member van TSC Power Ltd. 

  Eerste benoeming: 1 januari 2016
  Lopende benoemingstermijn: 2020 - 2024 (AvA 2024)

 • Sonja Barendregt
  Lid van de Raad van Commissarissen en Voorzitter van de Audit- en Risico Commissie

  Sonja Barendregt (NL, 1957) was tussen 1998 en 2017 (senior) partner bij PwC gespecialiseerd in de financiële sector. Ook was zij voorzitter van PwC’s International Pensiongroup, lid van PwC’s European Strategic Diversity Council, voorzitter van de Pension Funds Industry Group, voorzitter van de Investment Management Industry Group en lid van het European Investment Management Leadership Team.

  Sonja Barendregt is in 2017 benoemd als lid van de Raad van Commissarissen van de Volksbank, waarvan zij tevens voorzitter is van de Audit Commissie. In maart 2018 is zij benoemd als lid van de Raad van Commissarissen van Robeco Institutional Asset Management B.V. en voorzitter van de Audit- en Risico  Commissie.

  Eerste benoeming: 31 mei 2018
  Lopende benoemingstermijn: 2018 - AvA 2022

   

 • Gisella van Vollenhoven
  Lid van de Raad van Commissarissen, voorzitter van de Remuneratiecommissie en lid van de Selectie- en Benoemingscommissie

  Gisella van Vollenhoven (NL, 1970) is tevens lid van de Raad van Commissarissen van Waarborgfonds Sociale Woningbouw, waarvan zij voorzitter is van de Remuneratiecommissie. Daarnaast is zij per 1 februari 2020 benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van het Pensioenfonds Vervoer en per 1 maart 2020 lid van de Raad van Commissarissen van BUNQ. Tevens is Gisella van Vollenhoven per 1 april 2020 lid van de Raad van Commissarissen van MUFG Bank (Europe) N.V. en per 1 september 2020 benoemd tot (plaatsvervangend) Raadslid van de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam. Voorheen was Gisella van Vollenhoven onder meer werkzaam als Manager Corporate Accounts Employee Benefits bij NN en later Senior Manager Credit Riskmanagement en Head Model Validation Corporate Riskmanagement bij ING. Per 1 april 2021 is Gisella van Vollenhoven lid van de Strategisch Audit Committee van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

  Sinds 2013 werkte Gisella van Vollenhoven bij De Nederlandsche Bank waar zij van 2014 tot 2017 Directeur Divisie Toezicht Onsite en Expertise Banken was en van 2017 tot april 2019 Directeur Divisie Toezicht Pensioenen.

  Eerste benoeming: 30 oktober 2019
  Lopende benoemingstermijn: 2019 - 2023 (AvA 2023)

 • Gerard van Olphen
  Lid van de Raad van Commissarissen en lid van de Audit- en Risicocommissie

  Gerard van Olphen (NL, 1962) was onder meer Manager Financiële Informatie en CFRO bij Reaal Verzekeringen, CFO bij NIB Capital en CEO bij NIBC Asset Management. Van 2002 tot 2013 was Gerard van Olphen CFRO en later ook vice-voorzitter van de Raad van Bestuur van Achmea.

  Van 2013 tot 2015 was Gerard van Olphen voorzitter van de Raad van Bestuur van SNS Reaal (toen Vivat). Van maart 2016 tot maart 2021 was hij voorzitter van de Raad van Bestuur van APG. Gerard van Olphen is lid van de Raad van Toezicht van de Hartstichting en lid van de Raad van Toezicht bij Netspar).

  Eerste benoeming: 30 oktober 2019
  Lopende benoemingstermijn: 2019 - 2023 (AvA 2023)

   

 • Joop Wijn
  Lid van de Raad van Commissarissen en lid van de Remuneratiecommissie en Selectie- en Benoemingscommissie

  Joop Wijn (NL, 1969) fungeerde vanaf 2002 als staatssecretaris van Economische Zaken en FinanciĆ«n in de kabinetten Balkenende I en Balkenende II en als minister van Economische Zaken in het kabinet Balkenende III. Van 2007 tot 2009 was Joop Wijn directeur bij Rabobank Nederland. Van 2009 tot 2017 was hij lid van de Raad van Bestuur van ABN AMRO, waar hij in 1994 zijn loopbaan begon als Investment Manager. De afgelopen drie jaar, tot mei 2020, was Joop Wijn lid van de Raad van Bestuur van Adyen, waar hij de functie van Chief Strategy and Risk Officer vervulde. Eerder was hij o.a. voorzitter van het Oranjefonds, lid van de Raad van Commissarissen van de Koninklijke Jaarbeurs Utrecht en lid van de Raad van Commissarissen van Stadsherstel Amsterdam. 

  Momenteel is Joop Wijn vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen van Royal Schiphol Group. Op 1 juni 2021 loopt zijn derde benoemingstermijn af.

  Eerste benoeming: 28 oktober 2020
  Lopende benoemingstermijn: 2020 - 2024 (AvA 2024)