Codes en Richtlijnen

Overeenkomsten, maatschappelijke samenwerkingsverbanden en goedkeuringen

a.s.r. is lid van verschillende nationale en internationale organisaties en heeft aan diverse initiatieven haar goedkeuring gegeven. Onze overeenkomsten en goedkeuringen omvatten:

Overeenkomsten

  • Paris Pledge for Action toon

  • Spitsbergen Ambitie toon

  • Nationaal klimaatakkoord toon

  • Convenant voor internationaal verantwoord beleggen in de Nederlandse verzekeringssector toon

Maatschappelijke samenwerkingsverbanden

  • Platform Carbon Accounting Financials (PCAF) toon

  • Platform Living Wage Financiële (PLWF) toon

Onderschrijvingen