Codes en Richtlijnen

Overeenkomsten, maatschappelijke samenwerkingsverbanden en goedkeuringen

a.s.r. is lid van verschillende nationale en internationale organisaties en heeft aan diverse initiatieven haar goedkeuring gegeven. Onze overeenkomsten en goedkeuringen omvatten:

Overeenkomsten
  • Net Zero Asset Managers initiatief toon
  • Paris Pledge for Action toon
  • Spitsbergen Ambitie toon
  • Nationaal klimaatakkoord toon
  • Convenant voor internationaal verantwoord beleggen in de Nederlandse verzekeringssector toon
  • Finance for Biodiversity Pledge toon
Maatschappelijke samenwerkingsverbanden
  • Platform Carbon Accounting Financials (PCAF) toon
  • Platform Living Wage Financiële (PLWF) toon
  • Science Based Target Initiative toon
Onderschrijvingen