{ "menu": { "text": "Menu" } }

Codes en Richtlijnen

Overeenkomsten, maatschappelijke samenwerkingsverbanden en goedkeuringen

a.s.r. is lid van verschillende nationale en internationale organisaties en heeft aan diverse initiatieven haar goedkeuring gegeven. Onze overeenkomsten en goedkeuringen omvatten:

Overeenkomsten
 • Net-Zero Insurance alliance toon
 • Net Zero Asset Managers initiatief toon
 • Paris Pledge for Action toon
 • Spitsbergen Ambitie toon
 • Nationaal klimaatakkoord toon
 • Convenant voor internationaal verantwoord beleggen in de Nederlandse verzekeringssector toon
 • Finance for Biodiversity Pledge toon
Maatschappelijke samenwerkingsverbanden
 • Platform Carbon Accounting Financials (PCAF) toon
 • Platform Living Wage Financiële (PLWF) toon
 • Science Based Target Initiative toon
Onderschrijvingen
 • UN Global Compact toon
 • Call to Action: Anti-Corruption and the Global Development Agenda toon
 • UN Principles for Sustainable Insurance (UN PSI) toon
 • UN Principles for Responsible Investment (UN PRI) toon
 • De VN-Verklaring van de Rechten van de Mens / Internationale Arbeidsorganisatie toon
 • Ethisch Manifest toon
 • Climate Action 100+ toon
 • Tax Governance Code VNO-NCW toon