Codes en Richtlijnen

a.s.r. heeft een publieke verplichting om op te treden als een verantwoordelijke verzekeraar en investeerder. Als bewijs hiervan heeft a.s.r. de volgende nationale en internationale convenanten getekend:

 • UN Global Compact toon

 • UN Principles for Sustainable Insurance (PSI) toon

 • UN Principles for Responsible Investment (PRI) toon

 • United Nations Environment Programme Finance Initiative (UNEP FI)   toon

 • Call to Action: Anti-Corruption and the Global Development Agenda toon

 • Paris Pledge for Action toon

 • Ethisch Manifest toon

 • Milieuverklaring toon

 • Meerjarenplan energie-efficiency (MJA3) toon

 • Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen en Ondernemen (MVIO) toon

 • Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) toon

 • MVO Nederland toon

 • Global Reporting Initiative toon

 • De VN-Verklaring van de Rechten van de Mens / Internationale Arbeidsorganisatie toon