Codes en Richtlijnen

Overeenkomsten, maatschappelijke samenwerkingsverbanden en goedkeuringen

a.s.r. is lid van verschillende nationale en internationale organisaties en heeft aan diverse initiatieven haar goedkeuring gegeven. Onze overeenkomsten en goedkeuringen omvatten:

Overeenkomsten

 • Paris Pledge for Action toon

 • Spitsbergen Ambitie toon

 • Nationaal klimaatakkoord toon

 • Convenant voor internationaal verantwoord beleggen in de Nederlandse verzekeringssector toon

Maatschappelijke samenwerkingsverbanden

 • Platform Carbon Accounting Financials (PCAF) toon

 • Platform Living Wage Financiële (PLWF) toon

 • Science Based Target Initiative toon

Onderschrijvingen

 • UN Global Compact toon

 • Call to Action: Anti-Corruption and the Global Development Agenda toon

 • UN Principles for Sustainable Insurance (UN PSI) toon

 • UN Principles for Responsible Investment (UN PRI) toon

 • De VN-Verklaring van de Rechten van de Mens / Internationale Arbeidsorganisatie toon

 • Ethisch Manifest toon

 • Finance Biodiversity Pledge toon

 • Climate Action 100+ toon