{ "menu": { "text": "Menu" } }
Over ASR Duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen

a.s.r. wil op een duurzame manier maatschappelijke impact maken. Dit doen we door een bijdrage te leveren aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken die een relatie hebben met onze kernactiviteiten, zoals verzekeren en vermogensbeheer. 

Duurzaam ondernemen banner

a.s.r. en Aegon Nederland gaan samen verder als één bedrijf. Hiermee komen twee leidende Nederlandse verzekeraars samen, die elk een eigen werkwijze voor duurzaamheid hebben. De komende periode gaan we kijken hoe we deze werkwijzen en het onderliggende beleid op verantwoorde wijze kunnen samenvoegen om een ambitieuze duurzaamheidsstrategie neer te zetten. Daarvoor gaan we eerst de overeenkomsten en de verschillen op het gebied van duurzaamheid tussen beide bedrijven in kaart brengen. Het blijft de ambitie van a.s.r. om tot de Europese kopgroep van duurzame verzekeraars te behoren.

Meer informatie over de visie en strategie op het gebied van duurzaam ondernemen kun je lezen in ons Strategisch kader duurzaam ondernemen, onder aan deze pagina.

We richten ons op 3 thema's, die impact hebben op ons bedrijf en waarmee we de grootste maatschappelijke impact kunnen maken:

Duurzaam wonen en leven 
Klimaatverandering en biodiversiteitsverlies leiden tot grote risico's voor onze klanten, ons bedrijf en de maatschappij in het algemeen. Daarom verkleinen we onze voetafdruk en investeren we in activiteiten, die de energietransitie ondersteunen en de biodiversiteit herstellen. Meer informatie over het klimaatbeleid en onze aanpak vind je in ons Klimaatverslag. 

Vitaliteit en duurzame inzetbaarheid
a.s.r. richt zich op het voorkomen van ziekte, verzuim en arbeidsongeschiktheid en zet zich in om mensen langer en gezonder te laten werken, om zodoende een bijdrage te kunnen leveren aan de samenleving. Dit geldt ook voor onze eigen medewerkers.

Daarbij creëert a.s.r. mogelijkheden voor medewerkers om zichzelf te kunnen ontwikkelen om zo de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten, zowel binnen als buiten a.s.r.

Financiële redzaamheid en inclusie
We vinden het belangrijk dat mensen in staat zijn om verantwoorde risico's te nemen en bewust financiële keuzes te maken. We zijn er voor alle mensen die wonen en werken in Nederland. Dit vraagt aandacht voor inclusie en waardering voor diversiteit op basis van gelijkwaardigheid.

Ook binnen a.s.r. streven we naar een inclusieve cultuur, waarin verschillen worden erkend, gewaardeerd én benut.

a.s.r. integreert duurzaamheid in haar hele organisatie. We doen dit vanuit zes verschillende rollen: