{ "menu": { "text": "Menu" } }
Over ASR Duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen

a.s.r. wil een vooraanstaande rol spelen in de financiĆ«le sector op het gebied van duurzaam ondernemen. Bij alles wat we doen, denken we na over de vraag of dit houdbaar is voor de toekomst. 

Duurzaam ondernemen banner

Met onze bedrijfsvoering kunnen we bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken die een relatie hebben met onze kernactiviteiten, zoals verzekeren en vermogensbeheer. We vinden het belangrijk om een rol van betekenis te spelen in het verduurzamen van de samenleving. 

We hebben de grootste maatschappelijke impact op drie kernthema's:

Klimaatverandering en energietransitie
We stimuleren een klimaatneutrale economie met onze belegigngsactiviteiten, producten en diensten. Meer informatie over het klimaatbeleid en onze aanpak vind je in ons Klimaatverslag:

Vitaliteit en duurzame inzetbaarheid
We stimuleren duurzame inzetbaarheid en richten ons op het voorkomen van ziekte, verzuim en arbeidsongeschiktheid.

Financiële zelfredzaamheid en inclusiviteit
We vinden het belangrijk dat mensen in staat zijn om verantwoorde risico's te nemen en bewust financiële keuzes te maken. We zijn er voor alle mensen die wonen en werken in Nederland. Dit vraagt aandacht voor inclusiviteit en waardering voor diversiteit op basis van gelijkwaardigheid.

a.s.r. integreert duurzaamheid in haar hele organisatie. We doen dit vanuit zes verschillende rollen: