{ "menu": { "text": "Menu" } }
Over ASR Duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen

a.s.r. wil op een duurzame manier maatschappelijke impact maken op het gebied van duurzaam ondernemen in de financiële sector. Met onze producten en diensten willen we bijdragen aan het oplossen van vraagstukken, die leven in de samenleving en een relatie hebben met onze kernactiviteiten, zoals verzekeren en vermogensbeheer. Daarbij richten we ons op thema's, die impact hebben op ons bedrijf en waarop we de grootste maatschappelijke impact kunnen maken.

a.s.r. en Aegon Nederland gaan samen verder als één bedrijf. Hiermee komen twee leidende Nederlandse verzekeraars samen, die elk een eigen werkwijze voor duurzaamheid hebben. De komende periode gaan we kijken hoe we deze werkwijzen en het onderliggende beleid op verantwoorde wijze kunnen samenvoegen om een ambitieuze duurzaamheidsstrategie neer te zetten. Daarvoor gaan we eerst de overeenkomsten en de verschillen op het gebied van duurzaamheid tussen beide bedrijven in kaart brengen. Het blijft de ambitie van a.s.r. om tot de Europese kopgroep van duurzame verzekeraars te behoren.

Duurzaam wonen en leven

Klimaatverandering en biodiversiteitsverlies leiden tot grote risico's voor onze klanten, ons bedrijf en de maatschappij in het algemeen. Daarom verkleinen we onze voetafdruk en investeren we in activiteiten, die de energietransitie ondersteunen en de biodiversiteit herstellen. We helpen klanten met onze verzekeringsproducten en met adviezen om klimaatrisico's te verminderen en om duurzamer te wonen en te leven, zoals met de Verduurzamingshypotheek en met duurzaam schadeherstel. Ook voor onze eigen bedrijfsvoering werken we er continu aan om de negatieve milieu-impact te minimaliseren van kantoren, vervoer en inkoop.

Vitaliteit en duurzame inzetbaarheid

Er is in toenemende mate aandacht voor gezondheid en vitaliteit, mede ingegeven door maatschappelijke ontwikkelingen. Dat leidt tot uitdagingen op het gebied van werk, welzijn en gezondheid. a.s.r. richt zich op het voorkomen van ziekte, verzuim en arbeidsongeschiktheid en zet zich in om mensen langer en gezonder te laten werken, om zodoende een bijdrage te kunnen leveren aan de samenleving. Dit geldt ook voor onze eigen medewerkers, waarbij a.s.r. mogeljiheden creëert voor medewerkers om zichzelf te kunnen ontwikkelen om zo de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten, zowel binnen als buiten a.s.r.

Financiële redzaamheid en inclusie

a.s.r. vindt het belangrijk dat mensen in staat zijn om verantwoorde risico's te nemen en bewuste financiële keuzes te kunnen maken. Dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend; in Nederland anno 2022 waren 6 op de 10 huishoudens financieel ongezond of kwetsbaar. In 2021 was dit 50% 1 a.s.r. helpt mensen bij het maken van bewuste financiële keuzes, om te voorkomen dat mensen in de schulden raken óf om ze te helpen er weer uit te komen. a.s.r. is een verzekeraar voor alle mensen die wonen en/of werken in Nederland en heeft oog voor de belangen van kwetsbare doelgroepen. Ook binnen a.s.r. streven we naar een inclusieve cultuur, waarin verschillen worden erkend, gewaardeerd én benut. Verschillende perspectieven, achtergronden, kennis en ervaringen dragen bij aan het realiseren van de doelstellingen van a.s.r. en worden positief benut en ingezet bij innovatieve, duurzame oplossingen voor onze klanten. 

1 Onderzoek van Deloitte, universiteit Leiden en Nibud, maart 2023


Mensenrechten
Meldpunt mensenrechten

Als organisatie hebben we impact op de samenleving en kunnen daarmee ook impact hebben op mensenrechten. Het respecteren en beschermen van mensenrechten vormt het uitgangspunt bij het realiseren van onze duurzaamheidsambities. Mocht je zorgen hebben over negatieve effecten op mensenrechten, veroorzaakt door activiteiten van a.s.r. of haar zakelijke relaties, dan kun je je richten tot het Meldpunt Mensenrechten.

Zo maak je een melding

Stuur een e-mail naar het e-mailadres meldpunt.mensenrechten@asr.nl

Vermeld in je e-mail duidelijk waar je melding over gaat. Dit kan gaan over bijvoorbeeld gelijke behandeling/non-discriminatie, recht op een gezonde en veilige werkomgeving, rechten van lokale gemeenschappen, klanten of van de werknemers van ondernemingen waarin wordt belegd en/of van (hun) zakelijke relaties.

Je e-mail wordt in behandeling genomen door Compliance. Binnen 7 dagen na ontvangst van de melding ontvang je een ontvangstbevestiging. Mocht de melding beter behandeld kunnen worden via een ander loket, dan sturen we de melding door en informeren wij je hierover.  

Voor een totaaloverzicht van mensenrechtenkwesties zie: UN Global Compact – Business and Human Rights navigator.

Strategisch kader voor duurzaamheid

Bekijk het overzicht van onze beleidsdocumenten, die een nadere uitwerking bevatten van het strategisch kader duurzaam ondernemen binnen a.s.r., de overeenkomsten en goedkeuringen en hoe ons beleid en werkwijze regelmatig worden beoordeeld door onafhankelijke organisaties.


Maatschappelijk betrokken

Doenkracht van a.s.r. financiert projecten op het gebied van financiële onderwijs- en lesprogramma’s; programma’s van partners die hun deelnemers met dreigende schulden helpen om erger te voorkomen, soms in combinatie met de expertise van onze medewerkers.

Lees meer