Duurzame belegger

Duurzame belegger banner
Als institutionele belegger toont a.s.r. haar maatschappelijke verantwoordelijkheid onder meer door toepassing van ethische- en duurzaamheidscriteria in haar beleggingsbeleid. Duurzaam beleggen is voor a.s.r. geen doel, maar een middel. Op de lange termijn is dat namelijk het beste, voor al onze belanghebbenden. 

Alle beleggingen die beheerd worden door a.s.r. vermogensbeheer worden gescreend op sociale- en milieuaspecten en governance criteria, op basis van het a.s.r. SRI-beleid (Socially Responsible Investment) Landen en ondernemingen die niet hieraan voldoen worden uitgesloten, terwijl wij juist extra investeren in landen en ondernemingen die bijdragen aan een duurzame maatschappij. Dit zijn bijvoorbeeld landen en ondernemingen die inzetten op de energietransitie en het tegengaan van de risico’s van klimaatverandering. Maar ook bijvoorbeeld gezondheidszorg en onderwijs zijn belangrijke thema’s voor ons. 

Daarom investeert a.s.r. niet in wapens, tabak en de gokindustrie. Daarnaast investeren wij niet in bedrijven die een groot deel van hun omzet halen uit nucleaire energie, steenkool, olie schalie en teerzanden. Ook eisen wij dat bedrijven voldoen aan internationale conventies op het gebied van mensen- en arbeidsrechten en milieu, zowel in de onderneming zelf als in hun keten. Voor de beleggingen in staatsleningen sluit a.s.r landen uit die slecht scoren op corruptie, democratische vrijheden en milieu.
 
a.s.r. hanteert criteria voor bijvoorbeeld de gelijke behandeling van mannen en vrouwen, leefbaar loon, vakbondsvrijheid en de uitsluiting van kinderarbeid. Wij geloven in engagement via een constructieve dialoog met de bedrijven waarin wij beleggen, met als doel het verhogen van de aandeelhouderswaarde en maatschappelijk rendement op lange termijn. Als er sprake is van controversiële activiteiten en deze dialoog niet tot een positief resultaat leidt, dan worden bedrijven uitgesloten in de beleggingsportefeuille.

Klacht over het beleggingsbeleid?

Heeft u een klacht over het beleggingsbeleid van a.s.r. en wilt u deze aan ons richten? Als u ons klachtenformulier invult, dan nemen wij uw klacht in behandeling. Wilt u uw klacht aan het juiste onafhankelijke instituut richten? Dan kunt u dit doen bij het meldpunt financiĆ«le markten van de AFM met het contactformulier.

a.s.r. real estate

a.s.r. real estate belegt namens haar opdrachtgevers in winkels, woningen, kantoren en landbouwgronden en landgoederen. Ongeveer een derde is belegd in landelijk vastgoed. a.s.r real estate streeft ernaar om de objecten in de portefeuille (energetisch en ecologisch) te verduurzamen. Dat gebeurt bij woningen en commercieel vastgoed zoveel mogelijk op een natuurlijk moment (groot onderhoud) en wanneer het financieel rendabel is. Binnen de portefeuilles worden daarnaast zoveel mogelijk groene oplossingen toegepast, zoals ledverlichting, HR-ketels, waterbesparende sanitaire voorzieningen en sedum daken. Meer informatie vindt u op website van a.s.r. real estate.