{ "menu": { "text": "Menu" } }

Duurzame werkgever

Talentvolle, vakbekwame en vitale medewerkers zijn voor a.s.r. de sleutel tot het realiseren van haar bedrijfsdoelstellingen. Daarom steekt a.s.r. veel energie in het aantrekken, binden en boeien van de beste medewerkers, worden er ruime opleidings- en ontwikkelmogelijkheden geboden en een goede balans tussen werk en privé gefaciliteerd.

a.s.r. wil een duurzame werkgever zijn door:
 • de beste mensen aan te trekken, verder te ontwikkelen en te behouden
 • te zorgen voor een objectieve en transparante aansturing waarbij verantwoordelijkheid gegeven en genomen wordt
 • ervoor te zorgen dat er wordt gestuurd op vertrouwen, waardoor betrokkenheid en presteren hand in hand gaan
 • te investeren in mentale weerbaarheid en duurzame inzetbaarheid
Duurzame inzetbaarheid
Duurzame inzetbaarheid houdt in dat medewerkers zo goed mogelijk, zo lang mogelijk en zo vitaal mogelijk deel uitmaken van de arbeidsmarkt. Human Resources draagt hieraan bij door mogelijkheden te creëren, zodat medewerkers zichzelf kunnen ontwikkelen om zo de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten, zowel binnen als buiten a.s.r.
Alle medewerkers van a.s.r. kunnen een beroep doen op ondersteuning op het gebied van duurzame inzetbaarheid en gebruik maken van begeleiding door loopbaancoaches en een uitgebreid aanbod van workshops en opleidingen. Belangrijke voorwaarde voor begeleiding is dat medewerkers bereid zijn om zelf de regie te nemen over hun toekomst.
Diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie

Bij a.s.r. geloven we dat verschillen ons sterker en beter maken en staan we voor gelijke kansen voor iedereen. We streven naar een inclusieve cultuur, waarin verschillen worden erkend, gewaardeerd én benut. Het is belangrijk dat medewerkers vakbekwaam zijn, maar ook van elkaar verschillen en er de ruimte wordt gecreëerd deze verschillen tot uiting te brengen. Verschillende perspectieven, achtergronden, kennis en ervaringen dragen bij aan het realiseren van de doelstellingen van a.s.r. en worden positief benut en ingezet bij innovatieve, duurzame oplossingen voor onze klanten.

Bij ons is iedereen welkom en wij behandelen iedereen gelijkwaardig. Iedereen die zijn of haar talenten wil inzetten om onze doelstellingen te realiseren krijgt bij ons de ruimte om dat te doen. Juist door ons bewust te zijn van diversiteit in gender, leeftijd, geloofsovertuiging, fysieke en mentale mogelijkheden, achtergrond en geaardheid. Lees hierover meer in ons diversiteitsbeleid.

Als definitie voor diversiteit hanteert a.s.r.: een evenwichtige samenstelling van het personeelsbestand, op basis van leeftijd, geslacht, culturele of sociale afkomst, competenties, opvattingen en werkstijlen. 
De Andere Cao

De Andere Cao is nieuw en eigentijds, sluit aan bij veranderingen op de arbeidsmarkt en de veranderende behoefte van de medewerker en heeft veel aandacht voor duurzame inzetbaarheid, de werk-privébalans en vitaliteit. De Andere Cao is begrijpelijk, streeft naar minder regels, is toekomstbestendig en vormt een fundament voor iedereen die bij a.s.r. werkt of wil komen werken. De uitgangspunten van De Andere Cao zijn:

 • Is herkenbaar voor iedereen en vormt de basis voor alle type werkenden binnen a.s.r.
 • Stimuleert een volwassen arbeidsrelatie
 • Stimuleert de eigen regie van de medewerker
 • Vergroot de arbeidsmarktwaarde van medewerkers
 • Biedt keuzevrijheid als mogelijkheid, niet als verplichting
 • Gaat uit van vertrouwen (niet van controle)
 • Draagt bij aan een duurzaam en toekomstbestendig a.s.r.
 • Respecteert de solidariteit met en tussen werknemers