Duurzame werkgever

Duurzame werkgever

Talentvolle, vakbekwame en vitale medewerkers zijn voor a.s.r. de sleutel tot het realiseren van haar bedrijfsdoelstellingen. Daarom steekt a.s.r. veel energie in het aantrekken, binden en boeien van de beste medewerkers, worden er ruime opleidings- en ontwikkelmogelijkheden geboden en een goede balans tussen werk en privé gefaciliteerd.

a.s.r. wil een duurzame werkgever zijn door:
  • de beste mensen aan te trekken, verder te ontwikkelen en te behouden
  • te zorgen voor een objectieve en transparante aansturing waarbij verantwoordelijkheid gegeven en genomen wordt
  • ervoor te zorgen dat er wordt gestuurd op vertrouwen, waardoor betrokkenheid en presteren hand in hand gaan
  • te investeren in mentale weerbaarheid en duurzame inzetbaarheid
Duurzame inzetbaarheid
Duurzame inzetbaarheid houdt in dat medewerkers zo goed mogelijk, zo lang mogelijk en zo vitaal mogelijk deel uitmaken van de arbeidsmarkt. Human Resources draagt hieraan bij door mogelijkheden te creëren, zodat medewerkers zichzelf kunnen ontwikkelen om zo de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten, zowel binnen als buiten a.s.r.
Alle medewerkers van a.s.r. kunnen een beroep doen op ondersteuning op het gebied van duurzame inzetbaarheid en gebruik maken van begeleiding door loopbaancoaches en een uitgebreid aanbod van workshops en opleidingen. Belangrijke voorwaarde voor begeleiding is dat medewerkers bereid zijn om zelf de regie te nemen over hun toekomst.
Diversiteit en inclusiviteit
a.s.r. streeft naar een inclusieve cultuur. Voor het succes van de onderneming is het belangrijk dat medewerkers vakbekwaam zijn, maar ook dat medewerkers van elkaar verschillen. Verschillende zienswijzen, culturen, kennis en ervaringen dragen bij aan het realiseren van de doelstellingen van a.s.r. en worden positief benut en ingezet bij innovatieve oplossingen voor onze klanten.
Als definitie voor diversiteit hanteert a.s.r.: een evenwichtige samenstelling van het personeelsbestand, op basis van leeftijd, geslacht, culturele of sociale afkomst, competenties, opvattingen en werkstijlen. 
De Andere Cao

'De Andere Cao’ is a.s.r.’s eigen Cao die op 1 januari 2018 in werking is getreden. De uitgangspunten van ‘De Andere Cao’ zijn:

  • stimuleert een volwassen arbeidsrelatie
  • stimuleert de eigen regie van de medewerker
  • biedt keuzevrijheid als mogelijkheid, niet als verplichting
  • gaat uit van vertrouwen (niet van controle)
  • draagt bij aan een duurzaam en toekomstbestendig a.s.r.
  • respecteert de solidariteit met en tussen medewerkers
Download 'De Andere Cao'