{ "menu": { "text": "Menu" } }

Maatschappelijk betrokken

Maatschappelijke rol
Doenkracht
Doenkracht van a.s.r. financiert projecten op het gebied van financiële onderwijs- en lesprogramma’s; programma’s van partners die hun deelnemers met dreigende schulden helpen om erger te voorkomen, soms in combinatie met de expertise van onze medewerkers. 
Met projecten die erop gericht zijn om mensen bewuste financiële keuzes te laten maken voor een financieel bewust, redzaam en weerbaar Nederland draagt a.s.r. bij aan financiële redzaamheid (SDG 1). 
a.s.r. heeft zich geconformeerd aan het Ethisch Manifest ‘Van Schulden naar Kansen’: klanten met betalingsachterstanden worden tijdig en op een positieve manier benaderd voor een oplossing van hun betalingsproblemen (SDG 8).
Daarnaast stimuleert Doenkracht de medewerkers van a.s.r. om zich als vrijwilliger in te zetten bij maatschappelijke organisaties.
Maatschappelijk partner van FC Utrecht
Sinds augustus 2016 is a.s.r. maatschappelijk partner van 'FC Utrecht Maatschappelijk'. Hiermee willen zij een bijdrage leveren aan de vitaliteit en de verbetering van het financieel bewustzijn in de provincie Utrecht.  a.s.r. foundation richt zich specifiek op het bevorderen van de financiële educatie voor kinderen en jongeren en het ondersteunen van huishoudens met (risico op) problematische schulden. Bij de projecten worden zoveel mogelijk collega's betrokken, zodat zij zich kunnen inzetten voor kwetsbare doelgroepen. Meer over FC Utrecht Maatschappelijk
Sponsoring en donatiebeleid
Als financiële dienstverlener vindt a.s.r. het belangrijk dat mensen financiële continuïteit in hun leven hebben en dat zij in staat zijn om verantwoorde risico’s te nemen en bewuste financiële keuzes kunnen maken. a.s.r. wil meehelpen te voorkomen dat mensen in de schulden komen, of ze helpen om ze er weer uit te komen. Terug naar de 'roots' van verzekeren. Helpen door te doen.
Ons sponsor- en donatiebeleid past hierbij en is altijd gericht op die uitgangspunten. Het puur financieel ondersteunen komt niet of nauwelijks meer voor. Het is veelal een combinatie van materiële en inhoudelijke ondersteuning.
Stichtingen en fondsen
a.s.r. draagt cultureel en maatschappelijk erfgoed een warm hart toe. Zo kreeg de historische bibliotheekkast van a.s.r.-voorganger De Utrecht na ruim 40 jaar omzwervingen een prachtige plek in ons pand. a.s.r. is betrokken bij een aantal landelijke, maar ook enkele lokale stichtingen.
Deze laatste verbindingen zijn veelal ontstaan vanuit de vroegere vestiging van een a.s.r.-bedrijfsonderdeel in die stad. 

Lees meer over Stichtingen en fondsen