{ "menu": { "text": "Menu" } }
Nieuws en Pers Nieuws Duurzaamheidsalliantie VN lanceert targets voor eerste richting net-zero plan
Nieuws Utrecht 18 januari 2023 08:30 EU/Amsterdam

Duurzaamheidsalliantie VN lanceert targets voor eerste richting net-zero plan

De door de Verenigde Naties en de internationale verzekeringssector geïnitieerde Net-Zero Insurance Alliance (NZIA) heeft gisteren het eerste Target-Setting Protocol (TSP) van de Alliantie gelanceerd tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van het World Economic Forum. Een belangrijke mijlpaal 18 maanden na oprichting van de Alliantie. Het protocol - het eerste in zijn soort voor de wereldwijde verzekeringsindustrie - geeft ondersteuning aan de leden (her)verzekeraars bij het opstellen van hun eerste tussentijdse net-zero doelen met als doeljaar uiterlijk 2030. a.s.r. heeft in december 2021 de NZIA ondertekend en was één van de betrokkenen bij het opstellen van de TSP.

De door de VN en de internationale verzekeringssector geïnitieerde Net-Zero Insurance Alliance (opgericht in juli 2021) brengt ‘s werelds grootste verzekeraars en herverzekeraars bijeen om hun bijdrage te leveren aan het versnellen van de transitie naar economieën met een netto nulemissie. Zij verbinden zich ertoe hun individuele verzekeringsportefeuilles in 2050 omgevormd te hebben tot emissieneutraal, wat overeenstemt met een maximale temperatuurstijging tegen 2100 van 1,5 °C boven het pre-industriële niveau.

De lancering van het protocol is een belangrijke mijlpaal na de oprichting van de Alliantie op de G20-klimaattop van 2021 in Venetië door acht van ‘s werelds toonaangevende verzekeraars en herverzekeraars. Sindsdien is de Alliantie uitgegroeid tot 29 leden die ongeveer 15% van de wereldpremie vertegenwoordigen. a.s.r. heeft in december 2021 de Net-Zero Insurance Alliance ondertekend.

Het protocol schetst vijf doeltypen binnen drie doelcategorieën: 1) het terugdringen van de emissies in de verzekeringsportefeuille, 2) het helpen van klanten in hun transitie naar klimaatneutraal en 3) het bijdragen aan de transitie naar een klimaatneutrale economie door verzekeringsoplossingen (‘insuring the transition’). NZIA-leden zullen verplicht zijn om ten minste één van de vijf doeltypen vast te stellen tegen juli 2023 en ten minste één doeltype in elk van de drie doelcategorieën tegen juli 2024. Voor a.s.r. betekent dit dat we halverwege 2023 een plan zullen publiceren waarin de verplichtingen uit de TSP vertaald zijn naar onze verzekeringsportefeuille.

De volgende versie van het protocol zal eind 2024 worden gepubliceerd. NZIA werkt met de Science Based Target Initiative (SBTi) samen aan het ontwikkelen van wetenschappelijke onderbouwde benadering van de targets voor (her)verzekeringsportefeuilles.

Jos Baeten, CEO bij a.s.r.: ‘De berekeningsmethodieken die in de afgelopen 18 maanden door de NZIA zijn ontwikkeld, evenals het target-setting protocol dat gisteren bekend werd gemaakt, zijn van essentieel belang. Hiermee kunnen we de volgende stap maken in het nakomen van de belofte die we hebben gedaan met het ondertekenen van het NZIA commitment: de footprint van onze verzekeringsverplichtingen terugbrengen naar netto nul in 2050. De methodieken maken het mogelijk om de aan verzekeringen gerelateerde emissies te meten. Daarnaast geeft het protocol guidance in het opstellen van onze doelstellingen richting netto nul emissies. Met de kleine 30 internationale (her)verzekeraars die het commitment hebben afgegeven, werken we zo ieder vanuit de eigen portefeuille aan een emissie neutrale economieën.’

MVO
Gerelateerd nieuws
Alle berichten

Contact