Nieuws en Pers Nieuws asr reduceert CO2 uitstoot in beleggings en verzekeringsportefeuille
Nieuws Utrecht 07 december 2021 07:00 EU/Amsterdam

a.s.r. reduceert CO₂ uitstoot in beleggings- én verzekeringsportefeuille

a.s.r. wil in de kopgroep van duurzame verzekeraars blijven. Daarom zet a.s.r. een volgende stap in het verduurzamen van de eigen beleggingsportefeuille. Ook gaat a.s.r. verzekeringsklanten actief helpen om te verduurzamen.

a.s.r. gebouw met tuin

Kernpunten:
65% minder CO₂-uitstoot in gehele beleggingsportefeuille uiterlijk in 2030 ten opzichte van 2015, netto nul uitstoot in 2050
Exit strategie voor investeringen in fossiele grondstoffen
Verdrievoudiging impactbeleggingen naar oplopend € 4,5 miljard eind 2024
Klimaat-neutrale verzekeringsportefeuille in 2050

CEO Jos Baeten: ”We zijn trots dat we zo’n scherpe CO₂ reductiedoelstelling voor alle belangrijke beleggingscategorieën kunnen aankondigen. Het laatste IPCC-rapport heeft wederom onderstreept dat er op deze planeet geen ruimte is voor het huidige fossiele grondstofverbruik. Als vermogensbeheerder met een langetermijnvisie willen wij daarop acteren door een exit strategie voor onze fossiele investeringen”.

Sneller minder CO₂-uitstoot
We dringen de CO₂-uitstoot van onze gehele beleggingsportefeuille snel en fors terug. Ons doel is 65% minder uitstoot in 2030 ten opzichte van 2015. De uitstoot van de a.s.r. investeringen voor eigen rekening in staatsleningen, bedrijfsobligaties, beursgenoteerde aandelen, vastgoed en hypotheken daalt hiermee van 142 ton CO₂-equivalent per € 1 miljoen belegd vermogen in 2015 naar 47 ton CO₂-equivalent per € 1 miljoen belegd vermogen in 2030.

Met deze scherpe doelstellingen leggen wij de lat voor onszelf en zien een mooie kans voor de sector als geheel om een actieve bijdrage te leveren aan de energietransitie. 

Exit strategie fossiel
Als eerste Nederlandse verzekeraar kondigt a.s.r. vandaag ambitieuze doelstellingen aan om fossiele investeringen stapsgewijs uit te faseren. 

In fase 1 worden investeringen in producenten van thermische steenkool en onconventionele olie- en gasproducten zoals schaliegas, arctic oil en teerzanden per direct verkocht en opgenomen in de lijst met uitgesloten bedrijven. Een groot deel van de belangen in deze ‘fase 1’ ondernemingen is inmiddels al verkocht. Dat komt omdat a.s.r. hiervoor al sinds 2015 strenge criteria hanteert. De omvang van de investeringen in fase 1 bedraagt ruim € 80 miljoen.

Fase 2 richt zich op de afbouw van bedrijven met activiteiten gerelateerd aan metallurgische steenkool, zoals cokeskolen voor de productie van staal, en conventionele olie- en gasproductie. De omvang van deze investeringen bedraagt € 300 miljoen. Voor de betrokken bedrijven wordt gedurende de periode 2022-2024 bepaald of de doelstellingen in lijn zijn met het transitiepad van het Parijs Akkoord. Wanneer dat niet het geval is, en in de genoemde periode via dialoog geen uitzicht is op het voldoen aan deze doestellingen, zullen wij onze belangen verkopen en herinvesteren in bedrijven die wel voldoen aan de transitiedoelstellingen. 

Fase 3 richt zich op het uitfaseren van bedrijven in de fossiele keten en van bedrijven uit de meest broeikasgas-intensieve sectoren. Dit betreft een portefeuille van circa € 320 miljoen met daarin onder andere nutsbedrijven en ondernemingen die actief zijn in transport en basismaterialen. Deze bedrijven kunnen in onze visie een belangrijke rol spelen in de transitie naar een klimaat-neutrale economie. Uitgangspunt is dat hun doestellingen voor CO₂-uitstoot in lijn liggen met de Parijs doelstellingen om de wereldwijde temperatuurstijging te beperken tot maximaal 1,5 graden Celsius. De komende jaren zal  de nadruk komen te liggen op onze rol als actieve belegger om door engagement en het selecteren van de best presterende bedrijven en koplopers een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de noodzakelijke transitie naar een klimaat-neutrale economie.

Fors meer impactbeleggingen
Naast het voorkomen van negatieve impact wil a.s.r. een positieve bijdrage leveren aan de energietransitie en aan andere a.s.r. duurzaamheidsthema’s zoals gezondheid, vitaliteit, inclusie en financiële zelfredzaamheid. Daarom vergroot a.s.r. de huidige exposure voor impact investeringen met € 850 miljoen per jaar naar een totaal van € 4,5 miljard in 2024. Het beschikbare budget zal worden geïnvesteerd in groene obligaties, betaalbare woningen, hernieuwbare energie en duurzame woninghypotheken. a.s.r. vermogensbeheer zal de gelden die beschikbaar komen door verkoop van fossiele investeringen herinvesteren in groene en duurzame projecten.

Klimaat-neutrale verzekeringsportefeuille
a.s.r. sluit zich aan bij Net-Zero Insurance Alliance voor reductie van CO₂-uitstoot in de verzekeringsportefeuille. In dit samenwerkingsverband streven diverse toonaangevende (her)verzekeraars er met elkaar naar dat hun verzekeringsportefeuilles in 2050 klimaatneutraal zijn. De aandacht zal in eerste instantie uitgaan naar de zakelijke portefeuille schadeverzekeringen. 

MVO Financiële resultaten asr vermogensbeheer Strategie
Gerelateerd nieuws

Contact