{ "menu": { "text": "Menu" } }
Nieuws en Pers Nieuws Lichte verbetering culturele diversiteit asr
Nieuws Utrecht 23 mei 2022 10:00 EU/Amsterdam

Lichte verbetering culturele diversiteit a.s.r.

De culturele diversiteit bij a.s.r. lijkt licht te verbeteren, met name onder nieuwe medewerkers en de leeftijdscategorieën jonger dan 45 jaar. Dit blijkt uit de Barometer Culturele Diversiteit van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Om culturele diversiteit verder te stimuleren, is a.s.r. vanaf mei aangesloten bij het Agora Network.

 

Uit de meting van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat 18% van alle medewerkers bij a.s.r. een migratieachtergrond heeft. In 2020 was dit 17%. Landelijk is het aandeel medewerkers met een migratieachtergrond 23%. Van het percentage collega’s met een migratieachtergrond heeft 1 op de 10 een niet-westerse migratieachtergrond. In de werkzame beroepsbevolking in Nederland is dat ongeveer 1 op de 8. 

In de categorie medewerkers tot 35 jaar werken meer mensen met een migratieachtergrond, namelijk 23%, waarvan 17% niet-westers. Daarnaast is lichte toename te zien in het aantal medewerkers met een migratieachtergrond die relatief kort in dienst zijn. 

Jolanda Sappelli, directeur Human Resources a.s.r: ‘We streven naar een representatieve afspiegeling van de maatschappij. Ik vind het een positief teken voor de toekomst dat de samenstelling van de jongere leeftijdscategorie en medewerkers die relatief kort in dienst zijn cultureel diverser is. Ik verwacht dat a.s.r. ook als geheel een steeds diverser personeelsbestand krijgt.’ 

Om culturele diversiteit op de werkvloer verder te bevorderen, is a.s.r. sinds mei aangesloten bij het Agora Network. Het Agora Network is ontstaan doordat verschillende organisaties de krachten hebben gebundeld om gezamenlijk te werken aan een meer cultureel diverse en inclusieve B.V. Nederland. Het Agora Network geeft mogelijkheden om de culturele diversiteit verder te bevorderen door het delen van kennis en best practices en het stimuleren van de dialoog over Diversiteit, Gelijkwaardigheid en Inclusie.

Barometer Culturele Diversiteit

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft de Barometer Culturele Diversiteit ontwikkeld. Deze barometer kan worden aangevraagd door organisaties met meer dan 250 medewerkers. Zij kunnen het CBS een geanonimiseerde versie van hun personeelsbestand laten bekijken en krijgen vervolgens statistieken over de culturele diversiteit binnen hun organisatie terug. Klik hier voor de Barometer Culturele Diversiteit van a.s.r.

 

 

Human Resources
Gerelateerd nieuws
Alle berichten

Contact