{ "menu": { "text": "Menu" } }
Nieuws Utrecht 04 februari 2021 09:00 EU/Amsterdam

Nieuwe cao voor a.s.r.

Een meerderheid van de leden van FNV Finance, De Unie en CNV Vakmensen is akkoord met het bereikte onderhandelingsresultaat. Daarmee is er een nieuwe cao voor a.s.r. Medewerkers van a.s.r. krijgen per 1 maart 2021 een structurele loonsverhoging van 2,25% en per 1 maart 2022 nogmaals 2,25 %. Daarnaast ontvangen medewerkers een eenmalig uitkering van € 300 bruto bij het salaris van februari.

asr-gebouw-sfeer1

De cao heeft een looptijd van 2 jaar en geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021. De nieuwe cao houdt rekening met de situatie na corona, waarin waarschijnlijk meer thuisgewerkt wordt dan voor corona. Verder zijn duurzame inzetbaarheid, werkgeluk en vitaliteit belangrijke thema's.

a.s.r., De Unie, CNV vakmensen en FNV Finance hebben naast de salarisverhoging en eenmalige uitkering onder andere de volgende afspraken gemaakt:

Afspraken over een gezonde en veilige thuiswerkplek. a.s.r. biedt een werkplek- en vitaliteitscheck aan, inclusief workshops en trainingen. Ook bestaat de mogelijkheid hulpmiddelen in bruikleen te krijgen om thuis te kunnen werken. 
Een thuiswerkvergoeding van € 30 euro netto per maand bij een fulltime dienstverband. 
De mogelijkheid van een deels betaalde sabbatical
De vaste tegemoetkoming voor reiskosten wordt vervangen voor de fiscaal toegestane vergoeding van € 0,19 netto per werkelijk gereisde kilometer.   
Medewerkers die binnen 3 jaar de AOW-gerechtigde leeftijd bereiken, kunnen vervroegd uittreden. 
Er zijn afspraken gemaakt over de werkcode die a.s.r. en de vakorganisaties in 2019 hebben ondertekend, waarbij gestreefd wordt naar gelijkwaardigheid tussen flexibele en vaste arbeidskrachten.

Zodra de cao-tekst door de betrokken partijen is goedgekeurd, wordt deze gepubliceerd.

Corporate Communicatie Human Resources
Gerelateerd nieuws

Contact