Nieuws en Pers Nieuws Verzekeringsconvenant pakt bedrijven aan waar misstanden voorkomen
Nieuws Utrecht 05 juli 2018 10:00 EU/Amsterdam

Verzekeringsconvenant pakt bedrijven aan waar misstanden voorkomen

De verzekeringssector, maatschappelijke organisaties, de vakbeweging en de Nederlandse overheid slaan de handen ineen om problemen zoals mensenrechtenschendingen, milieuschade en dierenleed te voorkomen en aan te pakken. Het Convenant internationaal verantwoord beleggen in de verzekeringssector (IMVO Convenant Verzekeringssector) is vandaag door het Verbond van Verzekeraars mede namens a.s.r. getekend.

De Nederlandse verzekeringssector investeert wereldwijd zo’n € 500 miljard in bedrijven en overheden en kan op die manier invloed uitoefenen. Het convenant van Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) gaat verder dan de Code Duurzaam Beleggen van het Verbond uit 2012, met een bredere reikwijdte en hoger ambitieniveau. Door deze samenwerking hopen de partijen meer inzicht te krijgen en een positieve impact te realiseren op het gebied van milieu, sociale omstandigheden en ondernemingsbestuur. De afspraken in het convenant zijn gebaseerd op de OESO-richtlijnen voor multinationale organisaties en VN Guiding Principles for Business and Human Rights. Daarnaast starten de partijen gezamenlijke projecten op een specifiek thema, allereerst is gekozen voor klimaatverandering en energietransitie. Ook spreken zij elkaar aan op het behalen van de convenant doelstellingen.

Naast het Verbond van Verzekeraars en Zorgverzekeraars Nederland ondertekenen de FNV, Natuur & Milieu, World Animal Protection, Amnesty International Nederland, PAX, Oxfam Novib en Save the Children Nederland. Namens de Rijksoverheid tekenen de ministers Hoekstra van Financiën en Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. De SER faciliteert het convenant en het nakomen van de afspraken.

AVA

Gerelateerd nieuws

Alle berichten