{ "menu": { "text": "Menu" } }
Nieuws en Pers Pers Pensioenfonds ING investeert 100 miljoen in ASR Dutch Farmland Fund
Pers Utrecht 19 januari 2023 09:00 EU/Amsterdam

Pensioenfonds ING investeert 100 miljoen in ASR Dutch Farmland Fund

Pensioenfonds ING is per 1 januari 2023 toegetreden tot het ASR Dutch Farmland Fund. Pensioenfonds ING gaat, naast bestaande investeerders a.s.r, BPL Pensioen en DELA, investeren in dit niet-beursgenoteerde vastgoedfonds van a.s.r. real estate, voor een bedrag van in totaal € 100 miljoen. Het ASR Dutch Farmland Fund beheert 36.000 hectare Nederlandse landbouwgrond met een waarde van € 1,8 miljard.

De landbouwportefeuille van het ASR Dutch Farmland Fund is in ruim een eeuw opgebouwd. Het fonds investeert in landbouwgrond in Nederland en heeft een sterke focus op lange termijn waarde creatie voor agrarische ondernemers, investeerders en de maatschappij. Het biedt institutionele investeerders kans op een stabiel rendement in combinatie met een uniek diversificatie-effect.

Dick van den Oever, fund director ASR Dutch Farmland Fund: ‘Het fonds heeft de ambitie om verder te groeien en landbouwgrond in een nog betere conditie door te geven aan toekomstige generaties. Zowel op het gebied van verduurzaming als grondmobiliteit willen we samen met de agrarische ondernemers, kennisinstellingen en ketenpartijen een vooruitstrevende rol spelen. Door de portefeuille open te stellen voor institutionele beleggers ontstaat er meer ruimte voor groei en verdere ontwikkeling van onze klimaat-slim boeren strategie. We zijn blij dat we met Pensioenfonds ING wederom een gelijkgestemde, lange termijn partner aan het fonds hebben weten te binden.’

Wim van Iersel, Uitvoerend Bestuurder bij Pensioenfonds ING: ‘Met de belegging in het ASR Dutch Farmland Fund draagt Pensioenfonds ING bij aan de noodzakelijke transitie naar een duurzame en toekomstbestendige Nederlandse landbouwsector. Dit past goed bij het thema van ons beleid voor maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB): Ook morgen een toekomst. Naast deze bijdrage levert deze lange-termijn belegging naar onze overtuiging kans op een stabiel financieel rendement op voor onze deelnemers. Wij vinden deze belegging dan ook een mooi voorbeeld van het hand in hand gaan van de realisatie van financieel rendement en van onze MVB-doelstellingen.’

Belonen van duurzame agrariërs
De druk op de agrarische sector om te verduurzamen is de afgelopen jaren toegenomen en dat vraagt om innovatieve oplossingen. Samen met agrarische ondernemers zet a.s.r. al geruime tijd stappen om de bodemgezondheid te verbeteren en biodiversiteit te bevorderen. Eind 2021 maakte a.s.r. bekend agrariërs te gaan belonen die zich inzetten voor duurzame bedrijfsvoering. a.s.r. is van mening dat niet alleen de agrariërs verantwoordelijk zijn voor de transitie naar een duurzame landbouwsector, maar dat alle partijen in de keten deze omschakeling samen moeten realiseren. a.s.r. real estate benadrukt dat beleggen, naast kans op rendement, ook risico’s met zich meebrengt. 

Over a.s.r. real estate
a.s.r. real estate beheert en investeert als vastgoedvermogensbeheerder namens haar opdrachtgevers al meer dan 125 jaar in woningen, winkels, kantoren, agrarische grond en infrastructuur. Voor professionele beleggers beheert zij vijf Nederlandse vastgoedfondsen en individueel vermogensbeheermandaten voor (inter)nationaal vastgoed. a.s.r. real estate richt zich op de waardeontwikkeling van vastgoed op de lange termijn en is onderdeel van a.s.r., één van de grootste verzekeraars van Nederland.

Over Pensioenfonds ING
Pensioenfonds ING is een ondernemingspensioenfonds dat opgericht is op 1 januari 1995. Deelnemers van Pensioenfonds ING hebben in het verleden bij Pensioenfonds ING pensioen opgebouwd via een baan bij ING Bank, bij NN Group en bij rechtsvoorgangers. Het Fonds administreert de opgebouwde pensioenaanspraken, betaalt pensioenen uit en belegt en beheert het fondsvermogen. De juridische rechtsvorm van het Fonds is een stichting zonder winstoogmerk. Het Fonds behoort met een belegd vermogen van circa € 30 miljard en bijna 70.000 deelnemers tot de grotere ondernemingspensioenfondsen in Nederland.

asr real estate
Gerelateerde berichten
Alle berichten

Contact