{ "menu": { "text": "Menu" } }
Nieuws en Pers Pers Crises beinvloeden gezondheid en geluk van ruim 4 op de 10 Nederlanders
Pers Utrecht 17 november 2023 09:00 EU/Amsterdam

Crises beïnvloeden gezondheid en geluk van ruim 4 op de 10 Nederlanders

Meerdere crises binnen en buiten Nederland geven mensen in toenemende mate zorgen. De crises beïnvloeden de gezondheid en het geluksgevoel van ruim 4 op de 10 Nederlanders. Driekwart merkt dat hun zorgen impact hebben op hun eigen veerkracht; voor jongeren tussen de 18 en 35 jaar geldt dit zelfs voor bijna 9 op de 10.

De meeste zorgen zijn er over inflatie (64%), oorlogen (57%), en de kosten en toegang tot zorg (51%). Daarna komen onderwerpen als het woningtekort (48%), klimaat (46%), migratie (39%) en bestaanszekerheid (30%). Dit blijkt uit onderzoek van a.s.r. dat keek hoe zorgen over nationale en wereldwijde gebeurtenissen de veerkracht van de Nederlandse bevolking beïnvloeden en het effect daarvan op welzijn en gezondheid.

Vier op de 10 Nederlanders maakt zich dagelijks zorgen over de ontwikkelingen in binnen- en buitenland en zeggen in toenemende mate negatieve emoties te ervaren. Onzekerheid (53%), somberheid (41%) en stress (29%) scoren het hoogste. De coronapandemie lijkt een startpunt te zijn geweest; ruim 6 op de 10 zeggen dat hun zorgen sindsdien zijn toegenomen. Al liggen Nederlanders van pandemieën an sich niet meer het meeste wakker; 21% van de respondenten gaf hier aan (nog) zorgen over te hebben. Alleen studieschulden scoorden met 9% lager wat betreft onderwerp van zorg.

Verschillen zorgen in leeftijdsgroepen

Binnen de leeftijdsgroepen zijn er wel verschillen tussen de onderwerpen van zorg. De oudste groep (56+) geeft aan de meeste zorgen te hebben over oorlogen (70%), zorgkosten / toegang tot zorg (65%), klimaat (55%) en migratie (51%). Jongeren (18-35 jaar) geven vooral inflatie (70%), woningentekort (61%) en oorlogen (45%) aan. De groep tussen de 36 en 55 jaar maakt zich het meeste zorgen om inflatie (63%) en oorlogen (52%).

Ook de emoties variëren per leeftijdsgroep. Naast dat alle groepen het hoogst scoren op onzekerheid ervaren jongeren opvallend meer stress (48%), angst (33%) en wanhoop (20%) dan de andere groepen. De 36-55-jarigen en 56-plussers scoren naast onzekerheid hoger op somberheid (respectievelijk 41% en 45%) dan jongeren (36%).

Relatie veerkracht & geluk en gezondheid

Uit het onderzoek bleek dat hoe lager de veerkracht, hoe groter de negatieve invloed is op gezondheid en het geluksgevoel. Respondenten die hun eigen veerkracht een onvoldoende gaven, merkten negatieve invloed hiervan op hun gezondheid (93%) en geluksgevoel (94%). Mensen die hun veerkracht voldoende of goed gaven, voelden die impact minder.

Jongeren beoordelen hun veerkracht het laagst van alle leeftijdsgroepen. Zij geven hun eigen veerkracht een rapportcijfer van 6,9 ten opzichte de groep 35-55 jaar (7,0) en 56-plussers (7,4). Ook merken jongeren meer negatieve invloed van de crises op hun geluk en gezondheid. Slechts 13% van de jongeren zegt dat de ontwikkelingen géén effect hebben op hun geluksgevoel en 17% merkt ook geen invloed op hun gezondheid. De 56-plussers lijken het meest stabiel; 23% ervaren geen invloed op hun geluksgevoel en 34% ervaren geen invloed op hun gezondheid.

Gekeken naar werkstatus geven gepensioneerden zichzelf het hoogste cijfer voor veerkracht: een 7,5. Mensen die werken geven zichzelf een 7,2. Het laagste cijfer geven niet-werkenden* zichzelf: een 6,4.

Ik veer mee

Het Veerkrachtonderzoek – een representatieve steekproef onder ruim 1.000 Nederlanders – dat a.s.r. dit najaar uitvoerde, is ter onderbouwing van het ‘Ik veer mee’ programma van a.s.r. Naast goede zorgverzekeringen wil a.s.r. mensen helpen om veerkrachtiger om te gaan met onverwachte tegenslagen in het leven. In het programma kunnen deelnemers hun veerkracht testen om daarna aan de slag te gaan met de Vijf thema’s van Veerkracht: zingeving, positieve emoties, sociale steun, omgaan met verandering en fysieke gesteldheid. Het programma is voor iedereen beschikbaar en leert hoe je je veerkracht kunt trainen. De veerkrachttest is inmiddels ruim 13.000 ingevuld.

(*niet-werkend, maar vóór pensioengerechtigde leeftijd, bijvoorbeeld werkloos, arbeidsongeschikt, werkzoekend).

Download hier het persbericht. 

Zorg Marketing Corporate Communicatie
Gerelateerde berichten

Contact