Nieuws en Pers Pers Pensioen belangrijk onderwerp bij sollicitatie
Pers Utrecht 23 november 2023 08:08 EU/Amsterdam

Pensioen belangrijk onderwerp bij sollicitatie

84 Procent van de werknemers vindt het belangrijk de pensioenregeling te bespreken tijdens een sollicitatie. Van hen vindt 31 procent dat zelfs ‘zeer belangrijk’. Dat pensioenplanning belangrijk is voor de persoonlijke financiële toekomst wordt beaamd door 83 procent. Dat blijkt uit een onderzoek van Aegon Cappital, onderdeel van a.s.r.

Campagnefoto Aegon Cappital

Uit het onderzoek onder duizend werkende Nederlanders blijkt verder dat de zorgen en onzekerheid door het nieuwe pensioenstelsel toenemen. Kalmte en tevredenheid nemen af. Vooral de tevredenheid over het aankomende, nieuwe stelsel (12%) steekt schril af bij de tevredenheid over de huidige regeling (34%). Aan belangstelling voor langetermijnplanning ligt het niet, negen op de tien erkennen dat het belangrijk is om geld opzij te zetten voor doelen op de lange termijn.  

Verre gebeurtenis  

Wel is er een duidelijk verschil in belangstelling tussen de generaties en de inkomensgroepen. Van de mensen met een laag of gemiddeld inkomen (tot 50.000 euro per jaar) vindt maar 43% dat ze voldoende tijd spenderen aan het plannen van hun pensioen. Bij mensen die meer verdienen is dat 58%. De belangstelling van jongere werknemers is mager vergeleken met ouderen. Voor jongvolwassenen voelt pensioen als een verre gebeurtenis waar ze zich nog niet druk om maken. Dit wordt zo gevoeld door bijna twee derde van degenen tot en met 55 jaar. Bij de groep boven de 55 jaar is dat precies andersom, daar besteedt twee derde volgens eigen zeggen voldoende tijd aan pensioenplanning. 

Een ander opmerkelijk verschil treedt op bij de mate waarin mensen het nieuwe pensioenstelsel zeggen te kennen en snappen. Mensen die goed op de hoogte zijn van de komende veranderingen in het pensioen zijn veel tevredener (37%) dan de onwetenden (9%). Ook zijn ze minder onzeker (15% tegenover 28%) en optimistischer (19% tegenover 9%). Marianne de Boer, CEO van Aegon Cappital: “Het is hoopvol om te zien dat correct informeren en begrijpelijke pensioencommunicatie hun vruchten afwerpen en goed geïnformeerde mensen echt anders naar pensioen blijken te kijken. Een bevestiging en tevens mijn oproep voor de sector en sociale partners om dit te blijven doen.” 

Pensioenen
Gerelateerde berichten

Contact