Nieuws en Pers Pers a.s.r. presenteert sterke resultaten over 2023
Pers Utrecht 29 februari 2024 07:00 EU/Amsterdam

a.s.r. presenteert sterke resultaten over 2023

Bestuursvoorzitter Jos Baeten: ‘Vandaag publiceert a.s.r. voor het eerst haar jaarcijfers inclusief de bijdrage van Aegon Nederland vanaf de tweede helft van 2023. De financiële resultaten laten een sterke stijging zien in de verschillende bedrijfssegmenten, voornamelijk door de toevoeging van de activiteiten van Aegon Nederland. Sinds de afronding van de transactie met Aegon zijn we voortvarend van start gegaan met de integratie, die voorspoedig verloopt. De ervaringen tot nu toe bevestigen de sterke strategische en financiële voordelen van deze transactie. Naast onze focus op het uitvoeren van de integratieplannen blijven we ons onverminderd inspannen voor onze klanten. a.s.r. blijft zich inzetten voor een duurzame samenleving en een wereld waarin onze kinderen en hun kinderen kunnen opgroeien. Dat doen we met de steun van onze aandeelhouders, de grote inzet van onze medewerkers en het vertrouwen dat klanten en adviseurs ons geven. Daar ben ik heel dankbaar voor.’

Jaarresultaten 2023

Voor het officiële en meer uitgebreide Engelstalige persbericht verwijzen wij naar de Engelse website www.asrnl.com.

Corporate Communicatie Investor Relations Jaarresultaten
Gerelateerde berichten

Contact