Nieuws en Pers Pers a.s.r. wijzigt bestuursstructuur
Pers Utrecht 20 november 2018 00:00 EU/Amsterdam

a.s.r. wijzigt bestuursstructuur

a.s.r. wijzigt per 1 februari 2019 de bestuursstructuur. Vanaf die datum bestaat de Raad van Bestuur van a.s.r. uit drie leden: de CEO, de CFO en een nieuw te benoemen derde lid. Daarnaast wordt een Business Executive Committee (BEC) in het leven geroepen. Dat bestaat uit de leden van de RvB, de Chief Risk Officer (CRO) en senior managers die een aantal aandachtsgebieden vertegenwoordigen. Als gevolg van de wijziging komen de bestaande Chief Operating Officer-posities (COO) te vervallen en gaan Karin Bergstein en Michel Verwoest a.s.r. verlaten.

a.s.r - gebouw

a.s.r. heeft de afgelopen jaren zeer succesvol geopereerd, maar acht de wijziging van de bestuursstructuur nodig voor de volgende stap in de uitvoering van de onlangs bekendgemaakte aangescherpte strategie en doelstellingen. Met de inrichting van het BEC bereikt a.s.r. een directere betrokkenheid van de senior managers van de productlijnen bij de verdere versterking van de innovatiekracht van a.s.r. Bovendien kan a.s.r. zo slagvaardig optreden bij mogelijke toekomstige overnames.

Het BEC bestaat uit de leden van de RvB, de senior managers die een aantal aandachtsgebieden vertegenwoordigen en de CRO. De CRO rapporteert daarnaast aan de CEO en heeft een escalatiemogelijkheid richting RvC. De volgende aandachtsgebieden zijn in het BEC vertegenwoordigd: Service Books (Individueel Leven & Uitvaart), AOV & Zorg, Schade, Hypotheken, Pensioenen, Vermogensbeheer en Innovatie & Digitaal.

Kick van der Pol, voorzitter Raad van Commissarissen: ‘a.s.r. staat er goed voor. We hebben in 2016 een succesvolle IPO gedaan, we zijn financieel gezond, we hebben sterke marktposities, worden goed gewaardeerd door onze klanten en krijgen steeds meer waardering voor de rol die wij in de samenleving innemen. We hebben de afgelopen jaren een continue dialoog gevoerd over de strategische koers van het bedrijf en zijn daarbij tot de conclusie gekomen dat, om ook in de verdere toekomst succesvol te blijven in de uitvoering van onze strategie en het behalen van onze doelstellingen, de bestuursstructuur van a.s.r. aangepast moet worden. De uitkomst is dat we de samenstelling en grootte van de RvB wijzigen en een BEC introduceren. Als gevolg hiervan vervallen de COO-functies en is in goed overleg met Karin Bergstein en Michel Verwoest besloten dat zij hun carrière buiten a.s.r. voortzetten.

Karin en Michel hebben zich binnen de RvB van a.s.r. de afgelopen jaren vol overgave ingezet voor de transitie van a.s.r. in een voor het bedrijf belangrijke fase. Zo is een aantal succesvolle overnames gerealiseerd, is a.s.r. wendbaarder geworden, zijn de efficiency en de kostenbeheersing verbeterd, is de klanttevredenheid sterk gegroeid en de medewerkerstevredenheid gestegen. a.s.r. is een organisatie geworden die in de markt op veel gebieden als voorbeeld dient. We zijn Karin en Michel veel dank verschuldigd. Zij hebben beiden een zeer belangrijke bijdrage gehad aan de ontwikkeling van a.s.r. tot het bedrijf dat het vandaag is. We wensen hen alle succes voor de toekomst.’

Karin Bergstein: ‘Na mooie jaren bij a.s.r. is het tijd voor de volgende fase in mijn carrière. Ik ben trots dat ik een bijdrage heb kunnen leveren aan de transformatie die a.s.r. heeft doorgemaakt. a.s.r. is een bedrijf waar mensen met veel plezier werken en klanten goed geholpen worden met persoonlijke bediening. Ik ben er trots op te zien dat in de nieuwe structuur managers die de afgelopen jaren onderdeel van mijn teams waren meer verantwoordelijkheid krijgen.’

Michel Verwoest: ‘Ik voel me bevoorrecht dat ik heb mogen bijdragen aan het a.s.r. zoals het nu is. Een bedrijf met zeer vakkundige, vriendelijke en loyale medewerkers, tevreden aandeelhouders en last but not least, met klanten die steeds tevredener worden en die zien dat a.s.r. echt wil ‘helpen door te doen’. Ik hoop dat a.s.r. doorgaat op de ingezette duurzame koers en blijf a.s.r. met veel interesse en trots volgen.’

Jos Baeten, CEO van a.s.r.: ‘Het is vooral de verdienste van Karin en Michel dat wij de afgelopen jaren goede senior managers aan ons hebben weten te binden en zij de kans hebben gekregen zich te ontwikkelen. Met de ontwikkeling die zij en a.s.r. de afgelopen jaren hebben gemaakt zijn we klaar voor een volgende fase. Het nieuwe BEC zorgt ervoor dat we de kennis en kunde van ons senior management verantwoordelijk voor specifieke aandachtsgebieden direct bij de besluitvorming op bestuursniveau kunnen betrekken. Met een sector in beweging is het van groot belang dat a.s.r. snel kan inspelen op kansen die zich voordoen en efficiënt kan anticiperen op voortdurend veranderende klantbehoeften.’

De voorgenomen benoeming van het derde lid van de RvB wordt bekendgemaakt, zodra daar meer duidelijkheid over gegeven kan worden.

Download PDF


Gerelateerde berichten

Contactpersoon Mediarelaties