Nieuws en Pers Nieuws Beleggers roepen bedrijven op tot drastische intensivering van maatregelen tegen plastic
Nieuws Utrecht 04 mei 2023 09:00 EU/Amsterdam

Beleggers roepen bedrijven op tot drastische intensivering van maatregelen tegen plastic

a.s.r. ondertekent samen met 185 internationale financiële instellingen, beleggers, een collectief statement tegen het gebruik van plastics. Gecoördineerd door de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) bundelen de beleggers, met samen een vermogen van US$10 biljoen, hun krachten en roepen op tot meer actie om de plasticcrisis aan te pakken. Beleggers maken hun zorgen kenbaar over de bedreiging van plastics voor het milieu, klimaat, biodiversiteit, mensenrechten en volksgezondheid. De ondertekenaars vragen bedrijven uit de Fast Mover Consumer Goods- (FMCG) en retail sector om additionele inspanningen, om het gebruik- en hun afhankelijkheid van plastic verpakkingen drastisch te verminderen.

Ruim 180 beleggers, waaronder Nederlandse partijen als Achmea, ACTIAM , a.s.r. en MN, gecoördineerd door de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO), roepen op tot meer actie tegen plastics. Bedrijven moeten het verbruik van plastic verpakkingen voor eenmalig gebruik drastisch verminderen en systemen voor hergebruik van verpakkingen invoeren, gevaarlijke chemicaliën in plastic geleidelijk uitbannen en pleiten voor - niet tegen - beleid dat deze acties ondersteunt. 

In een gezamenlijke verklaring waarschuwen de ondertekenaars dat de hele levenscyclus van plastics een ernstige en toenemende bedreiging vormt voor de wereld. De geschatte maatschappelijke kosten van plasticvervuiling - waaronder milieusanering, aantasting van het ecosysteem, kortere levensverwachting en medische behandelingen - bedragen meer dan 100 miljard dollar per jaar.

De ondertekenaars stellen dat het niet aanpakken van deze effecten bedrijven blootstelt aan financiële risico’s die de waardecreatie en het beleggingsrendement bedreigen, gezien de golf van acties om de wetgeving wereldwijd aan te scherpen, het toenemende aantal rechtszaken tegen bedrijven en de potentiële bedreiging van de merkwaarde. Met het ondertekenen van dit statement vragen beleggers aan bedrijven om hun inspanningen om de plasticcrisis aan te pakken drastisch op te voeren. 

Raquel Criado Larrea, Hoofd Sustainable Investments bij a.s.r.: ‘Als a.s.r. herkennen we de rol die de financiële sector heeft in de weg naar een duurzame en leefbare wereld. Om de plasticcrisis aan te pakken moeten we echter gezamenlijk optrekken. Zodoende zijn we blij met het initiatief van de VBDO. Met het ondertekenen van dit collectieve statement laten we gezamenlijk als financiële sector van ons horen; we moeten in actie komen tegen die vervuilende plasticberg. Uiteindelijk is dat nodig om de klimaatdoelstellingen van Parijs te kunnen halen. We zien de uitdaging waar het bedrijfsleven voor staat, die op zoek moet naar duurzame alternatieven. Vanuit a.s.r. vermogensbeheer gaan we hier graag met bedrijven over in gesprek, om zo de weg naar een circulaire economie te versnellen. Maar we vragen de sector ook zelf versneld in actie te komen.’ 

Over VBDO
De VBDO is de Nederlandse Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling. Sinds de oprichting in 1995 werken zij aan een meer duurzame en verantwoorde kapitaalmarkt, in de overtuiging dat dit leidt tot een gezondere en meer rechtvaardige wereld. Als onafhankelijke vereniging zijn ze gedreven aanjager, motivator en kennisleider voor verantwoord beleggen onder financiële instellingen en duurzame bedrijfsvoering bij beursgenoteerde bedrijven. Hun leden bestaan uit institutionele en particuliere beleggers, alsmede een aantal vooraanstaande NGO’s. Ze vertegenwoordigen daarmee ruim 80% van het door Nederlandse beleggers geïnvesteerd vermogen en worden gezien als een belangrijk en gerespecteerde gesprekspartner voor onder meer de media en politiek.

Persbericht VBDO: Ruim 180 investeerders wereldwijd: bedrijven moeten gebruik en productie plastic drastisch verminderen.

asr vermogensbeheer MVO
Gerelateerd nieuws
Alle berichten

Contact