Nieuws en Pers Nieuws Cao-partijen kiezen Loyalis als verzekeraar voor ziekenhuismedewerkers
Nieuws Utrecht 29 november 2023 10:30 EU/Amsterdam

Cao-partijen kiezen Loyalis als verzekeraar voor ziekenhuismedewerkers

Cao-partijen in de sector ziekenhuizen hebben Loyalis, een onderdeel van a.s.r., geselecteerd als exclusieve aanbieder voor een collectieve, aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering (WGA-hiaatverzekering) voor 220.000 medewerkers, werkend in de algemene ziekenhuizen, revalidatiecentra en categorale zorginstellingen in Nederland. Deze mantelovereenkomst is voor vijf jaar en komt voort uit de cao-afspraak om inkomensverlies bij langdurige arbeidsongeschiktheid bij medewerkers te beperken.

ziekenhuismedewerker

Wim Vliex, directeur Loyalis: ‘We zijn gepast trots dat wij als partner in de ziekenhuissector mee kunnen denken in oplossingen voor werkgevers en werknemers op het gebied van inzetbaarheid en inkomen bij arbeidsongeschiktheid. De sector staat voor grote uitdagingen met een toenemende zorgvraag door de vergrijzing, personeelstekorten en een hoog ziekteverzuim. Voor een gezond en vitaal personeelsbestand en vangnetten bij uitval zijn goede maatwerkoplossingen nodig, toegespitst op de sector. Zo hebben we voor langdurig uitgevallen medewerkers met bijvoorbeeld Long COVID een speciale dekking; de verzekering gaat met terugwerkende kracht in per 1 maart 2020. Dit deden we eerder ook al voor de VVT-sector.’

De aanleiding van de collectieve afspraak in de cao Ziekenhuizen was de coronapandemie, die tot veel, langdurig zieke werknemers in de zorg heeft geleid. Werkgevers zijn vanuit de cao verplicht om deel te nemen aan deze collectieve verzekering per 1 januari 2024.

Loyalis is geen onbekende partner in de zorg. Veel grote zorginstellingen, zoals universitair medische centra (UMC’s), maar ook recentelijk de VVT-sector, zijn bij Loyalis verzekerd. Bij de invulling van de verzekeringen en diensten voor de zorg houdt Loyalis rekening met hoe de zaken geregeld zijn in het pensioenfonds PFZW. Zo ontstaat er een sluitende verzekering die is toegespitst op de sector.
 

AOV
Gerelateerd nieuws

Contact