Nieuws en Pers Nieuws a.s.r. en Nibud introduceren quickscan Financiële redzaamheid voor mbo-studenten
Nieuws Utrecht 07 maart 2024 10:00 EU/Amsterdam

a.s.r. en Nibud introduceren quickscan Financiële redzaamheid voor mbo-studenten

Tijdens de Week van het geld 2024 introduceren a.s.r. en het Nibud speciaal voor mbo-studenten de Nibud Quickscan Financiële redzaamheid. Deze quickscan, gebaseerd op de Nibud-leerdoelen en -competenties, biedt studenten inzicht in hun persoonlijke financiële redzaamheid. Ook docenten zien in welke mate hun studenten financieel redzaam zijn en kunnen daarmee bepalen welke onderwerpen aandacht verdienen. In de Week van het geld wordt de quickscan getest. Vanaf half april 2024 kunnen alle mbo's er gebruik van maken.

asr gebouw met heide-daktuin

In de online quickscan beantwoorden studenten 35 vragen. Daarna krijgen ze een rapport met feedback op hun antwoorden. Is het antwoord goed, dan krijgen ze een vinkje. Kan het beter, dan krijgen ze praktische tips om aan hun financiële vaardigheden te werken. Willen ze daarbij hulp, dan biedt de quickscan ook een uitnodiging om met de docent of begeleider in gesprek te gaan. 

Onderzoeker Annette Groen, verbonden aan het Nibud: ´Uit ons onderzoek blijkt dat jongvolwassenen zich meer dan gemiddeld in een kwetsbare financiële situatie bevinden. Bijna de helft van hen heeft moeite met rondkomen. Ook is er veel onwetendheid over bijvoorbeeld studiefinancieringsregels. Zo heeft 38 procent van de studenten van 18 jaar en ouder zonder aanvullende beurs, niet uitgezocht of ze hier recht op hebben. De Nibud Quickscan Financiële redzaamheid maakt studenten hiervan bewust en geeft docenten een steun in de rug voor lessen op maat. Het is daarmee een aanvulling op het Programma Financiële educatie dat het Nibud samen met Wijzer in Geldzaken onlangs voor het mbo maakte.'

Marijke Troost, manager Doenkracht van a.s.r.: ‘Ook als verzekeraar zien we dat jongeren moeite hebben met het regelen van geldzaken. Zo blijkt uit onderzoek dat jongeren steeds vaker schulden of betaalproblemen hebben. Door samen met het Nibud deze quickscan te ontwikkelen, willen we een bijdrage leveren aan het bewustzijn van jongeren om hun geldzaken goed op orde te brengen en te houden. We zijn dan ook ontzettend trots dat we dit in samenwerking met het Nibud hebben gerealiseerd.' 

Het Nibud vindt dat financiële educatie structureel deel uit moet maken van het lesprogramma op scholen, zodat jongeren onafhankelijk van hun thuissituatie met voldoende bagage hun financiële zelfstandigheid tegemoet gaan. Dat is nu nog niet geval. Daarom werkt het Nibud samen met partijen als a.s.r. en Wijzer in geldzaken om docenten gerichte instrumenten te geven voor het verwerken van financiële educatie in hun eigen lesprogramma’s. 

De Week van het geld 2024 start op 11 maart. Studenten en docenten van mbo's in Utrecht hebben de primeur en kunnen in de pilot als eerste met de quickscan aan de slag. De quickscan is vanaf half april 2024 te vinden in de Nibud Academie, en via www.nibud.nl/quickscan.

Corporate Communicatie Doenkracht
Gerelateerd nieuws

Contact