Nieuws en Pers Nieuws a.s.r. sluit zich aan bij het Forum for Insurance Transition to Net-Zero (FIT)
Nieuws Utrecht 25 april 2024 13:30 EU/Amsterdam

a.s.r. sluit zich aan bij het Forum for Insurance Transition to Net-Zero (FIT)

a.s.r. sluit zich aan bij het Forum for Insurance Transition to Net-Zero (FIT), een nieuw initiatief gelanceerd door het United Nations Environment Programme (UNEP). In totaal hebben 19 verzekeraars en herverzekeraars wereldwijd zich aangesloten. Dit initiatief bouwt voort op de inspanningen van de Net-Zero Insurance Alliance (NZIA). Het FIT biedt een breder platform voor samenwerking en innovatie en a.s.r. is één van de drie Nederlandse verzekeraars die hier een actieve rol in speelt. Met het commitment aan het FIT, blijft a.s.r. zich inzetten voor een duurzame en klimaatneutrale verzekeringssector.

asr-gebouw-sfeer4

Met het FIT, een nieuw initiatief van UNEP,  wordt nu een vervolg gegeven aan de inspanningen van de NZIA. Het FIT brengt verzekeraars, toezichthouders en andere belanghebbenden samen om te werken aan methodologieën en standaarden die het mitigeren van klimaatrisico’s bevorderen middels het versnellen en opschalen van klimaatactie door de verzekeringsindustrie.

Mariska van Donge, manager Sustainability, Benchmarking en Reporting bij a.s.r.: ‘a.s.r. is blij met de stap van UNEP om met de lancering van FIT een breder opgezet vervolg te geven aan de inspanningen van de NZIA. Deze stap stelt ons in staat om voort te kunnen bouwen op de kaders  die we met de NZIA geleverd hebben. Met onze toetreding benadrukken we wederom onze betrokkenheid bij het ondersteunen en versnellen van de transitie naar een netto nul economie.’

Door deel te nemen aan het forum, verbindt a.s.r. zich ertoe om:

Voor meer informatie over het Forum for Insurance Transition to Net Zero, ga naar: unepfi.org

De Net Zero Insurance Alliance
De NZIA werd in 2021 opgericht door de UNEP en de internationale verzekeringssector. In de afgelopen twee jaar heeft de alliantie kaders ontwikkeld om haar leden te ondersteunen bij het verlagen van de CO2-uitstoot in hun verzekerings- en herverzekeringsportefeuilles. In december 2021 ondertekende a.s.r. het net-zero commitment van de NZIA en committeerde zich om de individuele verzekeringsportefeuilles tegen 2050 om te vormen tot emissieneutraal. Dit komt overeen met een maximale temperatuurstijging van 1,5 °C boven het pre-industriële niveau. De eerste tussentijdse doelstellingen voor de schadeverzekeringsportefeuille zijn in augustus 2023 gepubliceerd voor a.s.r. Voor meer informatie over de vaststelling van de tussentijdse net-zero doelstellingen 2030 van a.s.r., ga naar: a.s.r. website.

Corporate Communicatie
Gerelateerd nieuws

Contact