{ "menu": { "text": "Menu" } }
Nieuws en Pers Nieuws Grote verschillen tussen generaties op de werkvloer
Nieuws Utrecht 06 juni 2023 09:00 EU/Amsterdam

Grote verschillen tussen generaties op de werkvloer, toch ziet 64% vooral voordelen van samenwerken

Representatief onderzoek van a.s.r. onder werkend Nederland laat grote verschillen zien tussen generaties als het gaat om de wens om flexibel te werken, het omgaan met werkdruk en de behoefte ten aanzien van pensioen. Ook blijkt uit het onderzoek dat 64% van de werkenden in Nederland vindt dat de samenwerking met collega’s uit verschillende generaties meer voor- dan nadelen heeft. Diverse teams ervaren meer werkplezier, werken minder vaak over, en zijn actiever in het beheersen van hun werkdruk.

Generatie Z, geboren tussen 1995-2015, hecht minder belang aan de fysieke aanwezigheid van collega’s op kantoor dan Millennials (geboren tussen 1980-1994) en generatie X (geboren tussen 1955-1979). Daarnaast is generatie Z bewuster bezig met het verminderen van werkdruk. Zij zorgen er actief voor dat ze niet te veel taken op hun bordje krijgen, terwijl generatie X hier minder actief mee bezig is. Verder staat generatie Z aanzienlijk vaker dan andere generaties open voor een tweede baan. Zo geeft 16% van de werkende Gen Z’ers in Nederland aan momenteel meerdere banen te combineren. Tegenover 8% onder werkenden in Nederland gemiddeld.  

Tussen generaties bestaan verschillende ideeën over de stelling dat meer werkervaring ook automatisch leidt tot meer recht van spreken op de werkvloer. Een groot deel van de jonge generatie meent dat hoe meer werkervaring iemand heeft, hoe meer recht van spreken. Jolanda Sappelli, directeur HR bij a.s.r.: ‘Bijzonder is dat het onderzoek aantoont dat juist oudere generaties vinden dat die stelling niet altijd opgaat. Jongere generaties denken dus vooral zélf dat ze meer meters moeten maken om inspraak te krijgen. We moedigen collega’s aan om met elkaar in gesprek te blijven over wat zij van elkaar verwachten. Het beeld is toch vaak dat oudere generaties zouden vinden dat jongere generaties zich ‘eerst moeten bewijzen’ op de werkvloer. En dat blijkt nu een mythe’. 

De verschillende generaties zijn unaniem in hun overtuiging dat mentale en fysieke gezondheid de belangrijkste reden is om eerder te stoppen met werken, ongeacht of ze blij zijn met hun werk of niet. De helft van de Nederlandse werknemers geeft aan eerder dan hun pensioenleeftijd te willen stoppen, 9% kiest ervoor om na zijn of haar pensioen langer door te werken. Ook valt op dat dertigers in vergelijking tot andere generaties vaker de wens uitspreken om eerder met pensioen te gaan als dit financieel haalbaar is. 

Het onderzoek wijst uit dat werknemers die met verschillende generaties samenwerken, significant vaker de intentie hebben om bij de huidige organisatie te blijven. Jolanda Sappelli: ‘Daarnaast lijkt het aanbieden van onderscheidende secundaire arbeidsvoorwaarden, die aansluiten op de behoeften van verschillende generaties, van steeds groter belang. Zo geeft bijna de helft van de twintigers aan dat zij graag een (betaalde) sabbatical zouden willen. Daarmee kunnen bedrijven jongere generaties dus echt over de streep trekken’. 

Over de verantwoordelijkheid voor pensioenopbouw verschillen de meningen onder werkenden in Nederland: 41% zegt dat de werkgever hiervoor verantwoordelijk is, 22% van de Nederlandse beroepsbevolking ziet dit juist niet zo. Het valt op dat de jongere generaties (Generatie Z en Millennials) pensioenopbouw aanzienlijk vaker zien als een verantwoordelijkheid van de werkgever en dat oudere generaties menen dat hier juist ook een verantwoordelijkheid ligt voor de werknemer zelf.  

Onderzoeksverantwoording  
Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van a.s.r. door DVJ Insights onder een representatieve steekproef van de beroepsbevolking in Nederland. In totaal zijn begin mei van dit jaar 1.017 personen ondervraagd, waarvan 140 uit Generatie Z, 365 Millennials en 503 uit Generatie X. Het onderzoek vond plaats in de periode 1 tot en met 7 mei 2023. 

Human Resources Pensioenen
Gerelateerd nieuws

Contact