Nieuws en Pers Nieuws Sociale partners financiële sector gaan samenwerken op flexibiliserende arbeidsmarkt
Nieuws Utrecht 10 december 2019 09:00 EU/Amsterdam

Sociale partners financiële sector gaan samenwerken op flexibiliserende arbeidsmarkt

Vijf financiële instellingen en 3 vakorganisaties gaan samenwerken om één arbeidsmarkt voor alle werkenden de realiseren. Achmea, a.s.r., ING, Nationale-Nederlanden, VGZ en de vakorganisaties De Unie, FNV Finance en CNV Vakmensen ondertekenen dinsdag 10 december ‘de werkcode’. De werkcode bestaat uit 5 uitgangspunten voor het organiseren van werk. Het is voor het eerst dat zoveel sociale partners in een sector afspraken maken van deze orde.

De acht partijen geven daarbij een antwoord op de steeds verdergaande flexibilisering van de arbeidsmarkt. De werkcode biedt vijf uitgangspunten voor het realiseren van één arbeidsmarkt voor alle werkenden, dus mensen in dienst en mensen die niet in dienst zijn. De code heeft als doel om één arbeidsmarkt voor alle werkenden te realiseren, met gedeelde opvattingen over de invulling van goed werkgeverschap én goed opdrachtgeverschap. De uitgangspunten zullen de komende drie jaar richtinggevend zijn bij het maken van afspraken in de cao en met leveranciers van arbeid.

De uitgangspunten van de werkcode zijn:

1. Werken bij ons betekent het vergroten van je arbeidsmarktwaarde
2. Goed werkgeverschap is ook goed opdrachtgeverschap
3. Werkenden die gelijk werk verrichten, belonen, waarderen en behandelen we gelijkwaardig
4. Werkenden hebben toegang tot voorzieningen voor arbeidsongeschiktheid en pensioen
5. Werk organiseren we in duurzame arbeidsrelaties

Jolanda Sappelli, Directeur Human Resources bij a.s.r.: ‘a.s.r. heeft een flexibele schil hard nodig om haar doelstellingen te bereiken. Daarom vinden we het dan ook niet meer dan normaal dat externe medewerkers dezelfde behandeling krijgen als vaste. Dit zie je ook terug in de uitgangspunten van De Andere Cao waarin staat dat de inhoud van toepassing is op alle typen werkenden binnen a.s.r.'

De sociale partners starten hiermee een nieuwe werkbeweging. Ook is de ambitie om een voorbeeld zijn voor andere bedrijven en sectoren. Hoe de werkcode in de praktijk uitgevoerd kan worden is onderwerp van het werkcongres over flexibilisering in de financiële sector, dat vandaag plaatsvindt. Tijdens het congres zullen de acht partijen de werkcode ondertekenen. Om de gesprekken op dit congres te voeden is de whitepaper ‘werk in beweging’ opgesteld. Deze bevat een grote hoeveelheid recente publicaties, onderzoeken en interviews met betrokkenen. Meer informatie over de werkcode is te vinden via www.werkbeweging.org.

Human Resources
Gerelateerd nieuws

Contact