Nieuws en Pers Nieuws vrouwen en mannen krijgen bij a.s.r. gelijke beloning bij gelijk werk
Nieuws Utrecht 14 juli 2022 11:00 EU/Amsterdam

Vrouwen en mannen krijgen bij a.s.r. gelijke beloning bij gelijk werk

Bij a.s.r. is geen sprake van een loonkloof tussen mannen en vrouwen; zij krijgen een gelijke beloning bij gelijkwaardige arbeid. Dit blijkt uit de jaarlijkse Gender Pay Gap analyse.

Gendergelijkheid is een belangrijk onderwerp binnen het beleid Diversiteit, Gelijkwaardigheid en Inclusie (DGI) bij a.s.r. Om te monitoren of het beleid ook in de praktijk goed uitpakt, voert a.s.r. onder andere jaarlijks een Gender Pay Gap analyse uit. Hieruit blijkt dat mannen en vrouwen bij a.s.r. gelijk worden beloond bij gelijk werk. Daarmee is de Gender Pay Gap bij a.s.r. 0%. De (gecorrigeerde) loonkloof bij Nederlandse bedrijven is 5%, in het nadeel van vrouwen. Dit blijkt uit het nationaal salarisonderzoek 2021 van Intermediair en Nyenrode Business Universiteit. 

De ambitie van a.s.r. gaat verder dan gelijke beloning van mannen en vrouwen. Zo streeft a.s.r. ook naar een meer evenredige verdeling van mannen en vrouwen in managementfuncties en specialistische functies. Enerzijds moet deze verbetering van diversiteit komen uit de interne doorgroei van vrouwen bij a.s.r., anderzijds uit de instroom van meer vrouwen die bij a.s.r. komen werken.

Voorbeelden om genderdiversiteit verder te bevorderen zijn:

  • Een pilot met anoniem solliciteren en een diverse samenstelling van de gesprekspartners in de interviews: daarbij worden altijd zowel een man als een vrouw betrokken
  • De verplichte training ‘unconscious implicit bias’ voor alle leidinggevenden waarin zij leren hoe zij onbewuste vooroordelen kunnen herkennen en welke technieken er zijn om deze uit te sluiten
  • a.s.r. werkt samen met diverse organisaties, zoals Talent naar de Top, Women In Financial Services (WIFS), InTouch Female Leadership en het Agora Network om de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt verder te verbeteren.  
Vooruitgang  

Op meerdere punten is vooruitgang geboekt: het afgelopen jaar begonnen er net zoveel mannen als vrouwen bij a.s.r. in een nieuwe functie. Ook groeit het aandeel vrouwen die het potentieel hebben laten zien om door te groeien naar managementfuncties. 

Jolanda Sappelli, directeur Human Resources a.s.r: ‘Het onderzoek toont aan dat er bij a.s.r. geen loonkloof is tussen vrouwen en mannen. Maar we zijn nog niet waar we willen zijn op het gebied van genderdiversiteit in alle lagen van de organisatie. Wel toont de vooruitgang die a.s.r. de afgelopen jaren in dit opzicht heeft laten zien aan dat onze maatregelen effectief zijn en dat we op de goede weg zitten. We zullen deze ontwikkelingen continu blijven monitoren en aanvullende maatregelen treffen als dat nodig is.’

Human Resources
Alle berichten