Nieuws en Pers Pers a.s.r. presenteert groeistrategie en ambitieuze doelen voor 2024-2026
Pers Utrecht 27 juni 2024 07:00 EU/Amsterdam

a.s.r. presenteert groeistrategie en ambitieuze doelen voor 2024-2026

Vandaag presenteert ASR Nederland N.V. (“a.s.r.”) de strategie en doelstellingen voor 2024-2026 tijdens een Capital Markets Day (CMD) voor institutionele beleggers en analisten. De succesvolle overname van Aegon Nederland is een mijlpaal in de ambitie van a.s.r. om een leidende verzekeraar in Nederland te worden. De nieuwe strategie bouwt voort op het sterke track record van a.s.r. en geeft het vertrouwen weer dat het bestuur heeft in het benutten van de kansen in de markt.

De combinatie van a.s.r. en Aegon Nederland heeft een leidende positie in verschillende marktsegmenten. a.s.r. is daarmee goed gepositioneerd om te profiteren van structurele ontwikkelingen in de pensioenmarkt en om te streven naar winstgevende groei in P&C en Inkomen, met handhaving van de sterke combined ratio en operationele performance. Deze sterke positie biedt uitgebreide mogelijkheden om duurzame waarde te creëren voor alle stakeholders. a.s.r. streeft ernaar organische groei te combineren met strategische overnames van kleine tot middelgrote verzekeraars, die zorgen voor schaalvergroting en verdere uitbreiding van de dienstverlening. Dit komt tot uiting in ambitieuze groeps- en bedrijfsdoelstellingen.

Tijdens de presentaties van vandaag worden de onderstaande doelstellingen verder toegelicht.

Financial group and business targets i 2024-2026

Groep

 • Solvency II-ratio ruim boven 160% 
 • Organische kapitaalcreatie (“OCC”) van € 1,35 miljard in 2026 
 • Operationeel rendement op eigen vermogen boven 12% 
 • Run-rate kostenbesparingen van € 215 miljoen in 2026 
 • Totaal kapitaalteruggave bestaat uit progressief dividend (doelstelling ‘mid-to-high single digit’ percentage groei wordt verlengd tot en met 2026) en hervatting van inkoop eigen aandelen voor in totaal € 525 miljoenii

Bedrijfsonderdelen

 • Non-life combined ratio (excl. Zorg): 92-94% in combinatie met een doelstelling om de ontvangen Non-life premies jaarlijks met 3-5% te laten groeien 
 • Pensioenen DC-instroom tot ten minste € 8 miljard cumulatief in de plan periode 
 • Pensioen buy-outs totaal € 8 miljard cumulatief tot en met 2027
 • Operationeel resultaat fee-based businessiii van € 140 miljoen in 2026

Non-financial targetsiv

 • Klanttevredenheidv: Net Promoter Score (NPS-i) +4 punten in 2026 
 • Duurzaam beleggenvi: een vermindering van de CO2-voetafdruk  van 25% in 2030
 • Medewerkersbetrokkenheidvii: >85 in 2026
 • Duurzame reputatieviii: 38-43% in 2024-2026
 • Genderdiversiteit: in 2026 minimaal 40% vrouwen en minimaal 40% mannen binnen de Raad van Commissarissen, de Management Board en het management
 • Impactinvesteringen verhogen tot 10% van de beleggingen in 2027ix

Jos Baeten, CEO en voorzitter van de Raad van Bestuur van a.s.r.: 'Sinds onze beursgang in 2016 heeft a.s.r. consequent haar doelstellingen behaald en zelfs overtroffen. We hebben de lat voor onszelf steeds hoger gelegd en sterke resultaten laten zien. We blijven ons inzetten om kapitaal op een rationele manier in te zetten en houden de ambitie voor organische en in-organische groei en optimalisatie van de  beleggingsportefeuille. Ik ben ervan overtuigd dat de plannen die we vandaag presenteren, gezien de lange-termijn kansen en de kwaliteiten van a.s.r., veelbelovend zijn.

Onze resultaten en het vertrouwen dat we hebben in onze strategie voor de komende periode, zijn de basis voor de doelstellingen voor 2024-2026 die we vandaag presenteren. We hebben ons OCC-doel verhoogd naar € 1,35 miljard in 2026. Dit weerspiegelt de sterke basis van onze bestaande activiteiten om kapitaal te genereren, de kansen die we zien op de pensioenmarkt en de impact van een strategische herweging van de beleggingsportefeuille, inclusief de Aegon Nederland-portefeuille. De Solvency II-ratio zal naar verwachting met ongeveer 40 procentpuntenx profiteren van een aantal initiatieven en ontwikkelingen. Ten eerste de positieve impact van de verkoop van Knab, de succesvolle integratie van Aegon Nederland, de implementatie van een gedeeltelijk intern model en een verhoging door de Solvency II Review die wordt verwacht.

De beoogde OCC-ontwikkelingen in combinatie met onze sterke balans maakt het mogelijk om naast een progressief dividend aanvullend kapitaal terug te geven aan onze aandeelhouders. We hebben onze ‘mid-to-high single digit’ groei van progressief dividend verlengd naar 2026 en hebben de intentie om de komende jaren voor in totaal € 525 miljoen aan aandeleninkoop te doen. Hiermee bieden we een aantrekkelijk rendement voor de komende jaren.

Als toonaangevende verzekeraar nemen we onze verantwoordelijkheid en zetten we ons in voor een betere samenleving. Dit laten we zien met onze niet-financiële doelstellingen. a.s.r. heeft consequent een sterke toewijding getoond aan het creëren van duurzame waarde voor alle belanghebbenden: we streven ernaar de beste financiële dienstverlener in Nederland te zijn, terwijl we onze sterke financiële discipline handhaven en waarde boven volume verkiezen. We blijven investeren in het verbeteren van de klanttevredenheid, gemeten aan de hand van de Net Promoter Score. En hoewel we een trackrecord hebben van een zeer betrokken personeelsbestand, hebben we oog voor de uitdagingen van het samenvoegen van twee verschillende bedrijfsculturen. Onze toewijding blijft onveranderd en we streven naar betrokkenheidsniveaus van medewerkers die minstens gelijk zijn aan onze historische prestaties. We hechten ook veel waarde aan diversiteit en inclusie en zetten ons in voor een ambitieuze doelstelling voor genderdiversiteit in managementposities.

Tot slot streven we ernaar onze positie te behouden als een van de koplopers in de verschillende ESG-benchmarks en -indices. We zijn van mening dat het, gezien de grote gevolgen van klimaatverandering, essentieel is om versneld te bewegen richting een klimaatneutrale samenleving. Als verzekeraar, belegger en vastgoedbeheerder wil a.s.r. een rol spelen in het tegengaan van klimaatverandering en het versnellen van de energietransitie. Dit doen we onder andere door een verdere vermindering van de CO2-voetafdruk van onze beleggingen, voortbouwend op de prestaties van de afgelopen jaren. Om onze positieve impact te vergroten stellen we tot doel onze impactinvesteringen te laten stijgen. We monitoren daarnaast onze duurzame reputatie in Nederland al jaren nauwlettend en zullen dat met een duidelijke doelstelling voortzetten.

De combinatie van a.s.r. en Aegon Nederland versterkt onze strategische positionering. Ik ben enthousiast over de kansen en vol vertrouwen dat we met een gedisciplineerde uitvoering van onze strategie duurzame waarde leveren en een toonaangevende verzekeraar in Nederland creëren.’

De Capital Markets Day wordt vandaag live uitgezonden vanaf 09.00 uur CET. De registratielink voor de live-uitzending, evenals alle presentaties, zijn beschikbaar op deze pagina: www.asrnederland.nl/investor-relations/investor-updates.

i     De doelstellingen zijn gebaseerd op de veronderstelling van normale (financiële) markten en economische omstandigheden (eind mei 2024).
ii    Over het algemeen verwacht a.s.r. geen dividenden uit te keren als de SII-ratio onder de 140% daalt. Voor aandeleninkoop moet de Solvency II-ratio minimaal 175% zijn, met voldoende OCC om kapitaaluitkeringen te financieren, geen alternatieve mogelijkheden om het kapitaal te investeren in andere waardecreërende mogelijkheden, en wordt jaarlijks naar eigen inzicht door de Management Board besloten. De intentie is € 125 miljoen, € 175 miljoen en € 225 miljoen over de jaren 2024, 2025 en 2026.
iii   Bestaat uit de segmenten Vermogensbeheer en Distributie & Services.
iv   De doelstellingen zijn gebaseerd op de veronderstelling van normale (financiële) markten en economische omstandigheden (eind mei 2024).
v     Voor 2024 wordt NPS-r (“relatie”) nog steeds gemeten. Het NPS-i (“interactie”) doel geldt voor de periode 2025-2026. NPS-i combineert NPS-c (“contact”) en NPS-d (“digitaal”).
vi    Betreft beleggingsportefeuille die intern worden beheerd, inclusief externe beleggingen van vastgoed en hypotheken, reductiedoelstelling ten opzichte van het basisjaar 2023.
vii   Van toepassing op alle medewerkers van ASR Nederland N.V., inclusief externe medewerkers en stagiairs. Medewerkers van dochterondernemingen vallen niet onder deze doelstelling.
viii  Publieke erkenning voor duurzame reputatie gemeten door DVJ Insights.
ix    Als percentage van de beleggingsportefeuille en intern beheerde geaffilieerde beleggingen.
x     Geïdentificeerde items en aangegeven impact zijn gebaseerd op de huidige financiële markten en schattingen. Items kunnen afhankelijk zijn van regelgevende goedkeuring en/of timing.

Corporate Communicatie Financiële resultaten Investor Relations Strategie
Gerelateerd nieuws

Contact