{ "menu": { "text": "Menu" } }
Nieuws en Pers Nieuws asr en de vakorganisaties bereiken onderhandelingsresultaat cao
Nieuws Utrecht 13 januari 2021 12:00 EU/Amsterdam

a.s.r. en de vakorganisaties bereiken onderhandelingsresultaat cao

a.s.r. en de vakorganisaties FNV Finance, De Unie en CNV Vakmensen hebben een onderhandelingsresultaat bereikt over de nieuwe cao 2021-2022. Duurzame inzetbaarheid, werkgeluk en vitaliteit zijn belangrijke thema’s. Daarnaast zijn financiële afspraken gemaakt. De vakorganisaties leggen het resultaat met een positief advies voor aan hun leden.

asr-gebouw-sfeer1

Salaris
Medewerkers krijgen per 1 maart 2021 en 1 maart 2022 een structurele loonsverhoging van 2,25%. 

Thuiswerken en reizen 
De nieuwe cao houdt rekening met de situatie na corona, waarin waarschijnlijk meer thuisgewerkt  wordt dan voor corona. 
Medewerkers met een fulltime dienstverband ontvangen een thuiswerkvergoeding van € 30 netto per maand. Daarnaast ontvangen medewerkers die op 31 december 2020 in dienst waren en op 1 februari 2021 nog in dienst zijn een eenmalige uitkering van €300,- bruto. 

De vaste tegemoetkoming voor reiskosten wordt vervangen voor de fiscaal toegestane vergoeding van € 0,19 netto per werkelijk gereisde kilometer.  

Vitaliteit 
In de nieuwe cao is veel aandacht voor duurzame inzetbaarheid, werkgeluk en vitaliteit. a.s.r. en de vakorganisaties zijn een thuiswerkregeling overeengekomen met aandacht voor een gezonde en veilige thuiswerkplek. Naast de thuiswerkvergoeding biedt a.s.r. een werkplek- en vitaliteitscheck, inclusief workshops en trainingen aan. Ook bestaat de mogelijkheid hulpmiddelen in bruikleen te krijgen om thuis te kunnen werken.

Medewerkers kunnen 1 keer per 5 jaar voor minimaal 2 maanden en maximaal 3 maanden aansluitend verlof opnemen. Bij een verlof van 2 maanden wordt 60% van het salaris doorbetaald, bij drie maanden is dit 40%. 

Daarnaast kunnen medewerkers die binnen 3 jaar de AOW-gerechtigde leeftijd bereiken, vanaf het moment dat dit wettelijk mogelijk is, aanspraak maken op de RVU-regeling (vervroegde uittreding) zoals deze in het Pensioenakkoord is vastgelegd.

Werkcode
Ten slotte zijn er afspraken gemaakt over de werkcode die a.s.r. en de vakorganisaties in 2019 hebben ondertekend, waarbij gestreefd wordt naar gelijkwaardigheid tussen flexibele en vaste arbeidskrachten.

Vervolgstappen
De vakorganisaties leggen het onderhandelingsresultaat met een positief advies voor aan hun achterban. 

Meer informatie
a.s.r. heeft sinds 2018 een eigen cao, De Andere Cao. In de cao van 2020-2022 zijn nieuwe afspraken gemaakt die in het verlengde liggen van de kaders van De Andere Cao.

Corporate Communicatie Human Resources
Gerelateerd nieuws

Contact