{ "menu": { "text": "Menu" } }
Nieuws en Pers Nieuws asr gebruikt uitkomsten Barometer Culturele Diversiteit om diversiteit verder te stimuleren
Nieuws Utrecht 29 januari 2021 14:30 EU/Amsterdam

a.s.r. gebruikt uitkomsten Barometer Culturele Diversiteit om diversiteit verder te stimuleren

Bij a.s.r. heeft 17 % van alle medewerkers een migratieachtergrond, blijkt uit de Barometer Culturele Diversiteit van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Daarmee is het aandeel medewerkers met een migratieachtergrond bij a.s.r. kleiner dan in de Nederlandse beroepsbevolking waar dit aandeel 21% is.

Verder blijkt uit dit onderzoek dat van deze groep 10% een niet-westerse migratieachtergrond heeft. In de werkzame beroepsbevolking in Nederland is dat 11%. Met name in de hogere leeftijdscategorieën werken bij a.s.r. minder medewerkers met een migratieachtergrond. In de groep medewerkers tot 45 jaar heeft 22% een migratieachtergrond, terwijl dit in de groep 55 jaar en ouder, 11% is. Daarnaast zijn er verschillen in diversiteit tussen functies. In hoger en senior management heeft 10% een niet-Nederlandse achtergrond tegenover 17% binnen heel a.s.r.

Jolanda Sappelli, directeur Human Resources a.s.r: ‘Voor het succes van ons bedrijf is het belangrijk dat medewerkers vakbekwaam zijn, maar ook van elkaar verschillen en de ruimte hebben om deze verschillen tot uiting te brengen. Daarom streven we naar een evenwichtige samenstelling van ons personeelsbestand. De uitkomsten van deze barometer geven ons inzicht in onze culturele diversiteit, en handvaten voor initiatieven om diversiteit en inclusie binnen a.s.r. te stimuleren. Diversiteit zit ‘m voor ons niet alleen in culturele en sociale afkomst, maar ook in leeftijd, geslacht, competenties, opvattingen en werkstijlen. Daarom ben ik ook blij met de recente uitkomst van de Gender Diversity Index, die laat zien dat a.s.r. de meeste vooruitgang toont van alle deelnemende bedrijven in Europa als het gaat om genderdiversiteit aan de top van het bedrijfsleven.’

Barometer Culturele Diversiteit
Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft de Barometer Culturele Diversiteit ontwikkeld. Deze barometer kan worden aangevraagd door organisaties met meer dan 250 medewerkers. Zij kunnen het CBS een geanonimiseerde versie van hun personeelsbestand laten bekijken en krijgen vervolgens statistieken over de culturele diversiteit binnen hun organisatie terug. Klik hier voor de Barometer Culturele Diversiteit van a.s.r.

Corporate Communicatie Human Resources
Gerelateerd nieuws

Contact