Nieuws en Pers Nieuws asr ondertekent Charter Diversiteit
Nieuws Utrecht 29 april 2021 09:00 EU/Amsterdam

a.s.r. ondertekent Charter Diversiteit

De Raad van Bestuur van a.s.r. heeft het Charter Diversiteit van Diversiteit in Bedrijf ondertekend. Dit is een intentieverklaring waarmee a.s.r. zich committeert aan haar eigen doelen om diversiteit en inclusie op de werkvloer te bevorderen.

Onderdeel van het Charter is het opstellen van een plan van aanpak om tot meer diversiteit en inclusie te komen bij a.s.r. De basis voor deze aanpak is het nieuwe beleidsplan diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie. Om meer bewustwording  rond het thema te creëren binnen a.s.r. zijn inmiddels al diverse initiatieven gestart, zoals dialoogsessies en ethiekcafés. Ook is er aandacht voor inclusief denken en doen in het Leiderschap Educatie programma (LE) voor leidinggevenden. 

Jos Baeten, CEO van a.s.r.: ’Afgelopen jaar zijn we een gezamenlijke dialoog opgestart over wat een divers en inclusief bedrijf is en hoe we daar gaan komen. Uitgangspunt is dat wij niemand buitensluiten en iedereen gelijkwaardig behandelen. Bij a.s.r. krijgen alle medewerkers de ruimte om hun unieke talenten in te zetten om onze doelstellingen te realiseren. We erkennen dat het een onomkeerbaar proces is dat niet van vandaag op morgen klaar is. Het Charter Diversiteit geeft ons een extra stimulans om met elkaar in gesprek te gaan en te blijven over dit onderwerp.’

Charter Diversiteit

Het Charter Diversiteit van Diversiteit in Bedrijf stimuleert diversiteit en inclusie op de werkvloer, ondersteunt bij de aanpak en geeft toegang tot verschillende netwerken ten behoeve van het uitwisselen van kennis en ervaringen. In Nederland hebben inmiddels 264 bedrijven het Charter ondertekend. Diversiteit in Bedrijf is onderdeel van de Sociaal-Economische Raad (SER).

 

 

 

Raad van Bestuur
Gerelateerd nieuws
Alle berichten

Contact