Home Nieuws en Pers Nieuws Statement a.s.r over boete opgelegd aan a.s.r. Bank
Nieuws Utrecht 23 mei 2016 12:00 EU/Amsterdam

Statement a.s.r over boete opgelegd aan a.s.r. Bank

In het jaarverslag 2015 heeft a.s.r. reeds gemeld dat DNB het voornemen had om a.s.r. Bank een boete op te leggen. Recent is bekend geworden dat DNB aan a.s.r. Bank een boete heeft opgelegd van € 350.000,- vanwege een situatie die zich begin 2015 heeft voorgedaan.

a.s.r. Bank heeft destijds geconstateerd dat, als gevolg van een verkeerde berekening van het toetsingsvermogen, de solvabiliteit per ultimo 2013 en in de daarna volgende rapportages naar beneden bijgesteld diende te worden. a.s.r. Bank heeft dit direct na constatering gemeld aan DNB en direct maatregelen getroffen om de solvabiliteit weer boven de vereiste limieten te brengen.

a.s.r. Bank heeft zich verzet tegen de boete van DNB en betreurt met name de hoogte omdat a.s.r. Bank de fout direct zelf heeft gemeld en de berekening direct is hersteld, zonder gevolgen voor klanten.

Hypotheken

Gerelateerd nieuws