Zorginkoopbeleid

Zorginkoop 2018
Het zorginkoopbeleid beschrijft het proces waarin a.s.r. ziektekosten en zorgaanbieders tot overeenkomsten komen. Het doel is om de transparantie van dit proces voor zorgaanbieders en a.s.r. ziektekosten te vergroten. Het geeft verduidelijking over hoe wij via zorginkoop het belang van de klant borgen, betaalbare zorg realiseren en een waardevolle bijdrage leveren aan de maatschappij.
Het Zorginkoopbeleid geeft verder helderheid over de bereikbaarheid van a.s.r. ziektekosten gedurende het zorginkoopproces, het kwaliteitsbeleid dat wij hanteren en de kaders die wij stellen aan innovaties in de zorg. Daarnaast beschrijft het de minimumeisen waaraan zorgaanbieders moeten voldoen om in aanmerking te komen voor een contract.
Zorginkoop 2018
De afgelopen jaren kocht a.s.r. ziektekosten, bekend van de labels Ditzo en De Amerfoortse, zorg in via de zorginkoopcombinatie Multizorg VRZ B.V. Voor inkoopjaar 2018 zal a.s.r. ziektekosten samen met DSW Zorgverzekeraar zorg inkopen.
Door deze samenwerking worden wij in staat gesteld om de relatie met de zorgaanbieders te intensiveren en te versterken. Hoe de samenwerking er in de praktijk uitziet, verschilt per zorgsoort. Zo zullen sommige zorgsoorten door a.s.r. mede namens DSW worden ingekocht of andersom. Bij andere zorgsoorten worden de instellingen verdeeld en wordt er namens elkaar ingekocht.
Vanaf 1 april is ons vernieuwde inkoopbeleid voor 2018 beschikbaar op de websites van onze labels Ditzo en De Amersfoortse. U kunt de informatie vinden op: